Specifieke dienstverlening sociale economie

De sociale economie in Vlaanderen omvat een grote diversiteit aan ondernemingen. We kennen ze als kringloopwinkels, maatwerkbedrijven of coöperaties, maar ook als nieuwere initiatieven zoals seniorenzorg, energiesnoeiers, groenwerkers en fietspunten.
De sociale economie biedt werk aan meer dan 24.000 mensen uit kansengroepen. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving. Deze website is er vooral om werkgevers sociale economie de nodige informatie te bezorgen die relevant is voor hun werking.