Kies voor een stagiair uit de sociale economie

Laat een kandidaat uit de sociale economie stage bij je lopen. Je toont je hart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt er misschien een gemotiveerde en loyale medewerker aan over.

Van maatwerkbedrijf tot groendienst

De sociale economie stelt meer dan 24.000 personen tewerk die een arbeidsbeperking hebben of uit een moeilijke sociale situatie komen.

Ze werken bijvoorbeeld in een kringloopwinkel, fietspunt of bij de groendienst.

Tijdens hun tewerkstelling in de sociale economie verwerven ze extra vaardigheden en competenties, trainen ze hun werkhouding en doen ze ervaring op. 

Zijn ze klaar voor het gewone arbeidscircuit, dan lopen ze stage in een gewoon bedrijf.

Wil je een van hen graag een kans bieden? Dat kan!

Wat houdt de stage in?

Tijdens een terbeschikkingstelling-stage van maximaal 3 maanden leer je de mogelijkheden van de kandidaat kennen en leid je hem op de werkvloer op.

Je krijgt hierbij hulp van een doorstroombegeleider.

Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Het sociaal economiebedrijf betaalt je kandidaat.

Je betaalt enkel een premie zodat hij evenveel verdient als de andere werknemers in je bedrijf.

Verliep de stage succesvol, dan kan je de kandidaat aanwerven als je dit wenst. 

Interesse?

Contacteer een doorstroombegeleider