Overheidssteun voor wie opleidt

Wil je je medewerkers opleiden of bijscholen? Misschien kom je in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen van de overheid.

Kmo-portefeuille

Koop je als ondernemer een opleiding of advies aan bij een geregistreerde dienstverlener? Dan krijg je subsidies waarmee je de dienstverlener kan betalen.

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privé die op eigen initiatief een opleiding volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Dit betekent dat ze afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

Vlaams opleidingsverlof is een recht: je mag het niet weigeren en je mag je medewerker niet ontslaan omdat hij opleidingsverlof neemt.

Sinds 2021 (schooljaar 2021-2022) kan je als werkgever ook zelf opleidingen voorstellen aan je werknemers. Het initiatief hoeft dus niet enkel van je werknemers te komen. Zo geef je hen zelf een duwtje in de rug richting een opleiding, zonder dit te verplichten. Dit wordt ook wel 'gemeenschappelijk initiatiefrecht' genoemd.

Heeft je medewerker recht op Vlaams opleidingsverlof? Dan kan je een vast bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het departement Werk en Sociale Economie.

Steun als je een jongere opleidt op de werkvloer

Leid je leerlingen, stagiairs of andere jongeren op de werkvloer op? Misschien kom je in aanmerking voor een premie kwalificerend werkplekleren van de Vlaamse overheid

Gratis opleiding bij tijdelijke werkloosheid

Moet je tijdelijke werkloosheid inroepen? Via VDAB kan je je medewerkers en jezelf gratis bijscholen. Lees alles over ons opleidingsaanbod bij tijdelijke werkloosheid.

Sectorpremies

Er bestaan ook heel wat sectorpremies voor wie medewerkers opleidt. Wil je weten voor welke premies je in aanmerking komt? Neem contact op met je sectorfonds.

Vragen?

Heb je vragen of wil je een opleiding op maat aanbieden in je bedrijf? Onze experts staan voor je klaar.

Contacteer ons

Op deze pagina

Ook interessant