Overheidssteun voor wie opleidt

Wil je je medewerkers opleiden of bijscholen? Misschien kom je in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen van de overheid.

Kmo-portefeuille

Koop je als ondernemer een opleiding of advies aan bij een geregistreerde dienstverlener? Dan krijg je subsidies waarmee je de dienstverlener kan betalen.

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privé die op eigen initiatief een opleiding volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Dit betekent dat ze afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

Vlaams opleidingsverlof is een recht: je mag het niet weigeren en je mag je medewerker niet ontslaan omdat hij opleidingsverlof neemt.

Sinds 2021 (schooljaar 2021-2022) kan je als werkgever ook zelf opleidingen voorstellen aan je werknemers. Het initiatief hoeft dus niet enkel van je werknemers te komen. Zo geef je hen zelf een duwtje in de rug richting een opleiding, zonder dit te verplichten. Dit wordt ook wel 'gemeenschappelijk initiatiefrecht' genoemd.

Heeft je medewerker recht op Vlaams opleidingsverlof? Dan kan je een vast bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het departement Werk en Sociale Economie.

Bekijk op vlaanderen.be hoe je een terugbetaling aanvraagt.

Steun als je een jongere opleidt op de werkvloer

Leid je leerlingen, stagiairs of andere jongeren op de werkvloer op? Misschien kom je in aanmerking voor een mentorkorting of de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding of uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Bekijk op vlaanderen.be alle ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers die jongeren opleiden.

Gratis opleiding voor tijdelijk werklozen

Zijn je medewerkers tijdelijk werkloos? Dan kunnen ze gratis opleidingen volgen in een VDAB-opleidingscentrum op voorwaarde dat ze zich inschrijven bij VDAB als tijdelijk werkloze. 

Lees alles over ons opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen.

Sectorpremies

Er bestaan ook heel wat sectorpremies voor wie medewerkers opleidt.

Wil je weten voor welke premies je in aanmerking komt? Neem contact op met je sectorfonds.

Ook interessant

  • Ontdek hoe je kandidaten opleidt op de werkvloer via werkplekleren.
  • Nood aan een overzicht van alle opleidingsincentives van de Vlaamse overheid? Raadpleeg de handige wegwijzer. Aan de hand van enkele vragen komen je werknemers te weten voor welke instrumenten ze in aanmerking komen om hun competenties te versterken en hun loopbaan duurzaam vorm te geven. Bijvoorbeeld: Vlaams opleidingsverlof, opleidingskrediet, opleidingscheques...    
  • Bied je kinderopvang aan en heb je kinderbegeleiders zonder certificaat of diploma deeltijds in dienst? Via VDAB kunnen ze gratis hun certificaat of diploma behalen.
  • Vind je niet wat je zoekt? Stel je vraag via ons online formulier. Dan bekijken we of we je een opleiding op maat kunnen aanbieden in je bedrijf.