Wat bij ontslag?

Zie je je genoodzaakt om een of meer medewerkers te ontslaan? We leggen uit waar je rekening moet mee houden en wat de regels zijn.

Correcte aanpak

Een medewerker ontslaan, is nooit een fijne beslissing. Zorg er daarom voor dat de ontslagprocedure op een correcte manier verloopt. Op acerta.be lees je meer over de verschillende stappen.

Elke medewerker heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. Deel je ze als werkgever niet schriftelijk mee, dan kan hij ze via een aangetekende brief opvragen. Liantis.be belicht je plichten bij ontslagmotivering.

Daarnaast moet je je medewerker ook een aantal documenten bezorgen, zoals een C4 zodat hij zich kan inschrijven als werkzoekende, een vakantie-attest… Op acerta.be vind je alles over deze documenten

Opzegtermijn of ontslagvergoeding

Als je een medewerker wil ontslaan, heb je 2 mogelijkheden:

  • Je laat je ontslagen medewerker een opzegtermijn presteren die wettelijk vastgelegd is.
  • Je beëindigt zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk en betaalt hem een ontslagvergoeding (verbrekingsvergoeding) die overeenstemt met de duur van zijn opzegtermijn.

Met de online tools van Liantis bereken je op een eenvoudige manier welke opzegtermijn je moet respecteren en welke ontslagvergoeding je moet uitbetalen.

Ontslag om dringende redenen

Is er sprake van een ernstige fout, dan kan je je medewerker ontslaan om dringende redenen. In dit geval beëindig je de arbeidsrelatie onmiddellijk zonder een opzegtermijn te respecteren of een ontslagvergoeding te betalen.

Bij een ontslag om dringende redenen, gelden specifieke verplichtingen. Op liantis.be lees je meer over de verplichtingen bij ontslag om dringende redenen.

Collectief ontslag

Ontsla je in een periode van 60 dagen meerdere medewerkers omwille van besparingen, dan is er sprake van een collectief ontslag of herstructurering en heb je specifieke verplichtingen.

Ontdek alles wat je moet weten over collectief ontslag.

Ontslagbescherming

Sommige medewerkers mag je niet ontslaan. Ze genieten een ontslagbescherming. Op liantis.be lees je alles over ontslagbescherming.

Outplacement en transitietraject

Als je een medewerker ontslaat, ben je in bepaalde gevallen verplicht om hem outplacement aan te bieden. 

  • Outplacement houdt in dat je ontslagen medewerker begeleid wordt om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden.
  • We zetten de regels voor outplacement op een rijtje en leggen uit in welke gevallen wij de outplacement voor jou betalen.

Volgt je medewerker géén outplacement? 

  • Dan kan je je medewerker een transitietraject voorstellen. Dit betekent dat je medewerker tijdens de opzegperiode aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever. 
  • Je medewerker kan ook op eigen initiatief een transitietraject volgen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Ontsla je een oudere medewerker, dan moet je een aanvullende vergoeding betalen als je werknemer recht heeft op werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen.

Op liantis.be lees je meer over werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Begeleiding door werkschakelpunt

Op zoek naar een alternatief voor ontslag? Doe een beroep op het werkschakelpunt

We helpen je om transities in je bedrijf te realiseren. Stap per stap en op maat. Zo zorgen we ervoor dat de jobmobiliteit binnen je bedrijf verhoogt en het talent van je medewerkers optimaal wordt benut. 

Belangrijke info voor je ontslagen medewerker

Heeft je medewerker een opzegtermijn van langer dan 2 maanden én moet hij die opzegtermijn niet of niet volledig doen? Dan moet je medewerker zich tijdens de opzegtermijn al inschrijven. 

Verwijs je medewerker voor meer info naar vdab.be/stappenplan-bij-ontslag of bezorg hem onze brochure.