Een medewerker met een gezondheidsprobleem, wat nu?

Heb je een medewerker met een ziekte of beperking? Ontdek welke ondersteuning jij en je medewerker kunnen krijgen.

Gespecialiseerde jobcoaching

Als je medewerker het moeilijk heeft op het werk door een ziekte of beperking, kan je gratis een gespecialiseerde jobcoach inschakelen.

Zo’n coach komt naar je bedrijf en:

  • ondersteunt jou, je team en de medewerker die het moeilijk heeft.
  • zoekt mee naar oplossingen.
  • helpt je medewerker om zich vlot en snel te integreren en goed te functioneren.
  • toont jou en je collega's hoe jullie de medewerker het best kunnen ondersteunen.
  • stelt aanpassingen voor aan de werkplek.

Interesse? Zoek samen met je medewerker een gespecialiseerde jobcoach in de buurt.

Financiële tegemoetkomingen

Is je medewerker ziek of heeft hij een beperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor een: 

Interesse? Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Hulp om weer aan de slag te gaan

Was je medewerker een tijd afwezig en wil hij weer aan de slag? Of wil jij je medewerker opnieuw aan het werk helpen? Ontdek welke hulp jij en je medewerker kunnen krijgen.

Gedeeltelijke werkhervatting na ziekte

Ontvangt je medewerker een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Via een ‘gedeeltelijke (of progressieve) werkhervatting’ kan je medewerker deeltijds aan de slag gaan en gedeeltelijk z'n uitkering behouden. Zo kan je medewerker op eigen tempo terug opstarten.

Je medewerker heeft hiervoor wel toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. Wordt je medewerker opnieuw ziek? Dan valt je medewerker volledig terug op z'n uitkering en hoef je geen gewaarborgd loon meer te betalen. 

Meer weten? Contacteer je sociaal secretariaat.

"Een van onze juristen heeft een visuele beperking. VDAB vergoedt de kosten van de aanpassingen aan haar computer. Bovendien krijgen we een Vlaamse ondersteuningspremie omdat ze wat trager werkt. Een oplossing voor iedereen."

Een werkgever uit de privé

Ook interessant