Een medewerker met een gezondheidsprobleem, wat nu?

Werf je een medewerker aan met een gezondheidsprobleem of wordt een van je medewerkers ziek? Ontdek welke ondersteuning jij en je medewerker kunnen krijgen.

Gespecialiseerde jobcoaching

Als je medewerker het moeilijk heeft op het werk door een gezondheidsprobleem, kan je gratis een gespecialiseerde jobcoach inschakelen.

Zo’n coach komt naar je bedrijf en:

  • ondersteunt jou, je team en de medewerker die het moeilijk heeft.
  • zoekt mee naar oplossingen.
  • helpt je medewerker om zich vlot en snel te integreren en goed te functioneren.
  • toont jou en je collega's hoe jullie de medewerker het best kunnen ondersteunen.
  • stelt aanpassingen voor aan de werkplek.

Interesse? Zoek samen met je medewerker een gespecialiseerde jobcoach in de buurt.

Financiële tegemoetkomingen

Heb je een medewerker met een gezondheidsprobleem, dan kom je misschien in aanmerking voor: 

Interesse? Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Deeltijdse tewerkstelling na ziekte

Ontvangt je medewerker een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Via een ‘gedeeltelijke (of progressieve) werkhervatting’ kan je medewerker deeltijds aan de slag gaan en gedeeltelijk z'n uitkering behouden. Zo kan je medewerker op eigen tempo terug opstarten.

Je medewerker heeft hiervoor wel toestemming nodig van de terug-naar-werk-coördinator van het ziekenfonds. Wordt je medewerker opnieuw ziek? Dan valt je medewerker volledig terug op z'n uitkering en hoef je geen gewaarborgd loon meer te betalen. 

Meer weten? Contacteer je sociaal secretariaat.

Hulp om opnieuw aan de slag te gaan na ziekte

Wil je medewerker graag opnieuw aan de slag na ziekte? Of wil jij je medewerker na ziekte opnieuw aan het werk helpen? Ontdek welke hulp jij en je medewerker kunnen krijgen.

"Een van onze juristen heeft een visuele beperking. VDAB vergoedt de kosten van de aanpassingen aan haar computer. Bovendien krijgen we een Vlaamse ondersteuningspremie omdat ze wat trager werkt. Een oplossing voor iedereen."

Een werkgever uit de privé

Ook interessant