Premie individueel maatwerk

Als je een kans geeft aan een persoon met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem, kom je in aanmerking voor een premie individueel maatwerk. Individueel maatwerk vervangt sinds 1 juli 2023 de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Wat houdt deze maatregel in?

De maatregel ‘individueel maatwerk’ ondersteunt werkgevers wanneer ze medewerkers met een arbeidsbeperking tewerkstellen. 

Dit betekent dat je als werkgever een premie krijgt als je medewerker een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem heeft die het functioneren beïnvloedt. Je medewerker werkt bijvoorbeeld wat trager, is vaker afwezig, heeft meer begeleiding nodig… Je krijgt dan een financiële tussenkomst van het departement Werk en Sociale Economie om dit 'rendementsverlies' of de bijkomende kosten te compenseren. Er is ook begeleiding mogelijk op de werkvloer. 

Je beslist in samenspraak met je medewerker waarvoor je de premie gebruikt.

Financieel plaatje

Afhankelijk van de behoeften van je medewerker, krijg je de premie gedurende 2 of 5 jaar.

  • 2 jaar: als je arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem nog positief kan evolueren.
  • 5 jaar: als je arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem langdurig en blijvend is.

De premie omvat een loonpremie. Dit is een percentage van het loon dat je betaalt aan je medewerker. De loonpremie bedraagt minimum 20% en maximum 75% van het referteloon.

Heeft je medewerker nood aan begeleiding? Dan krijg je ook een begeleidingspremie.

Verlenging of aanpassing

  • Bij de premie individueel maatwerk van 2 jaar is er geen verlenging of aanpassing mogelijk. Indien nodig, kan je een nieuwe premie aanvragen.
  • Bij de premie individueel maatwerk van 5 jaar kan je een verlenging aanvragen tijdens het vijfde jaar. Vanaf het tweede jaar kan je een aanpassing aanvragen. 
  • VDAB oordeelt of een verlenging of aanpassing opportuun is. Een van onze experts komt langs in jouw bedrijf om met je medewerker te praten. Je medewerker kan zich voorbereiden op dit gesprek.

Voor wie?

Je behoort als werkgever tot:

  • de privésector: als privaatrechtelijk rechtspersoon of natuurlijk persoon
  • of tot de publieke sector: als school of lokaal bestuur

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Goed om te weten: je werknemer moet aan enkele voorwaarden voldoen.

Interesse?

Je werknemer moet eerst het 'recht op individueel maatwerk' aanvragen. Is die aanvraag goedgekeurd, dan kan je de 'premie individueel maatwerk' aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie.

Vraag de 'premie individueel maatwerk' aan

Meer info

Voor zelfstandigen

Werk je als zelfstandige en heb je een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem? Dan is er voor jou de ondersteuningspremie 'individueel maatwerk' voor zelfstandigen.