Een medewerker met een gezondheidsprobleem, wat nu?

Heb je een medewerker met een ziekte of beperking? Ontdek welke ondersteuning jij en je medewerker kunnen krijgen.

Ondersteuning op de werkvloer

1. Financiële tegemoetkomingen

Heb je een medewerker met een ziekte of beperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor: 

Interesse? Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

2. Gespecialiseerde jobcoaching

Je medewerker kan gedurende een jaar gratis ondersteuning krijgen op de werkvloer door een jobcoach. 

Tijdens die periode komt de jobcoach een aantal keer langs in je bedrijf om jou, je team en de medewerker die het moeilijk heeft te ondersteunen. Het aantal sessies is afhankelijk van het aanbod van de partner. De jobcoach:

 • helpt je medewerker om goed te functioneren binnen je team,
 • toont jou en je collega's hoe jullie de medewerker het best kunnen ondersteunen,
 • stelt aanpassingen voor aan de werkplek, en
 • zoekt mee naar oplossingen.

Om in aanmerking te komen, moet je medewerker aan 3 voorwaarden beantwoorden:

 • Je medewerker werkt of woont in Vlaanderen.
 • Je medewerker is langer dan een jaar bij jou aan de slag.
 • Je medewerker heeft nood aan extra ondersteuning omwille van een ziekte of beperking.

Interesse? Zoek samen met je medewerker een gespecialiseerde jobcoach in de buurt.

Ondersteuning om terug te keren na ziekte

1. Gesprek arbeidsarts

Je medewerker kan gratis een afspraak maken met de arbeidsarts om te bekijken of een terugkeer naar het werk haalbaar is. Tijdens het gesprek bespreekt de arbeidsarts de terugkeermogelijkheden:

 • zijn er aanpassingen aan de werkplek nodig?
 • zijn er wijzigingen in het takenpakket mogelijk?
 • is het een goed idee om deeltijds aan de slag te gaan?

Is het voor je medewerker niet haalbaar om terug te keren, dan kan je medewerker onze hulp inroepen om een nieuwe job te vinden.

2. Re-integratietraject

Is je medewerker minstens 4 maanden onafgebroken afwezig? Dan kan je aan de arbeidsarts vragen om een re-integratietraject op te starten. De arbeidsarts bekijkt dan samen met je medewerker of terugkeer naar de werkvloer haalbaar is.

 • Oordeelt de arbeidsarts dat je medewerker niet meer terug kan naar de vroegere functie? Dan moet je binnen de 12 maanden aangepast werk zoeken binnen je bedrijf. 
 • Oordeelt de arbeidsarts dat aangepast werk binnen je bedrijf ook niet mogelijk is? Dan mag je je medewerker ontslaan omwille van medische overmacht.

In beide gevallen kan de arbeidsarts je medewerker aanmelden bij VDAB. Wij begeleiden je medewerker dan gratis met onze partners om weer aan de slag te gaan.

Meer informatie? Contacteer je arbeidsgeneeskundige dienst of sociaal secretariaat.

3. Gedeeltelijke werkhervatting

Ontvangt je medewerker een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Via een ‘gedeeltelijke (of progressieve) werkhervatting’ kan je medewerker deeltijds aan de slag gaan en de uitkering gedeeltelijk behouden. Zo kan je medewerker op eigen tempo terug opstarten.

Je medewerker heeft hiervoor wel toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. Wordt je medewerker opnieuw ziek? Dan krijgt je medewerker de volledige uitkering terug en hoef je geen gewaarborgd loon meer te betalen. 

Meer weten? Contacteer je sociaal secretariaat

4. Terug-naar-werk-fonds

Is je medewerker ontslagen omwille van medische overmacht? Dan biedt het terug-naar-werk-fonds van het RIZIV een tussenkomst voor gespecialiseerde dienstverlening op maat. Je medewerker ontvangt een voucher van maximaal 1.800 euro om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen of jobcoaching. 

 

Op deze pagina

"Een van onze juristen heeft een visuele beperking. VDAB vergoedt de kosten van de aanpassingen aan haar computer. Bovendien krijgen we een loonpremie omdat ze wat trager werkt. Een oplossing voor iedereen."

Een werkgever uit de privé

Ook interessant