Coach nieuwe medewerkers

Heb je nood aan extra ondersteuning op de werkvloer om een nieuwe medewerker in te werken? Dan kan je een beroep doen op gratis job- en taalcoaching door een partner van VDAB. Het resultaat: een tevreden medewerker die lang bij jou aan de slag blijft. 

Job- en taalcoaching op maat

Job- en taalcoaching duurt maximaal 12 maanden. Tijdens die periode komt de job- en taalcoach een aantal keer langs in je bedrijf om je nieuwe medewerker, je team en jou te ondersteunen. Het aantal sessies is afhankelijk van het aanbod van de partner.

  • De coach helpt je medewerker om zich te integreren en goed te functioneren binnen je team. 
  • Is je medewerker anderstalig? Dan helpt de coach je medewerker om Nederlands te spreken en krijgt je team tips over hoe ze hun anderstalige collega kunnen ondersteunen. 
  • De coach geeft jou advies over vragen waarmee je zit. Bijvoorbeeld over peter- of meterschap, competentiegericht werken, functioneringsgesprekken...

Gratis aanbod

Job- en taalcoaching is gratis als je nieuwe medewerker aan 3 voorwaarden beantwoordt:

  • Je medewerker werkt of woont in Vlaanderen.
  • Je medewerker is minder dan een jaar bij jou aan de slag.
  • Je medewerker heeft nood aan extra ondersteuning om zich in te werken, bijvoorbeeld: het bijschaven van jobgerichte competenties of ondersteuning om Nederlands te spreken.

Interesse?

Contacteer een job- en taalcoach