Gratis opleidingen

VDAB biedt gratis opleiding aan doelgroepwerknemers, in aanvulling op de competentieversterking en werkvloerbegeleiding geboden door de werkgever. Dit aanbod is maar mogelijk voor zover het niet ten koste gaat van de opleiding van niet-werkende werkzoekenden.

Het gaat altijd om opleidingen op verzoek van en in overleg met de doelgroepwerknemer. Dit betekent dat de opleidingsvraag komt van de werknemer en past in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). De monitor / werkbegeleider van het bedrijf heeft hierin een ondersteunende en faciliterende rol. Informatie over Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere betaald educatief verlof) is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Een opleiding die gevraagd wordt door de werkgever is betalend.

Hoe verloopt dit?

  • de monitor / werkbegeleider vraagt de opleiding aan via de opleidingengids van VDAB; bijkomende informatie mbt de opleiding kan gevraagd worden aan de contactpersoon vermeld in de opleidingengids
  • de bemiddelaar / instructeur bekijkt de aanvraag en bespreekt de meest optimale leerweg (modulaire opbouw van de opleiding) met de werknemer en/of werkbegeleider
  • de werknemer doorloopt de toegangsprocedure die voor die opleiding van toepassing is

In de opleidingengids staan ook niet-erkende opleidingen - deze herken je aan het feit dat er geen VDAB-logo naast staat. Ook deze opleidingen kunnen gevolgd worden, maar zij volgen een andere flow en hebben andere modaliteiten.

Ook interessant

Loopt de communicatie tussen je anderstalige en Nederlandstalige medewerkers wel eens mank? Of merk je dat jouw anderstalige medewerkers soms uitblinken in technische kennis, maar onvoldoende kunnen communiceren met collega's en klanten? Dan kan een taalcoach goed van pas komen. Helemaal handig is het wanneer je als bedrijf zelf zo'n expert in huis hebt. Met een gratis 'train the trainer'-programma kan je als sociaal-economiebedrijf of als lokaal bestuur één van je werknemers laten opleiden tot taalcoach.