Algemeen

Waar kan ik terecht?

Bij wie kan ik terecht voor welke vragen?

Het departement werk en sociale economie (DWSE) is het loket voor de werkgever en staat in voor het beleid over werkgelegenheid en sociale economie. Dat bevat de voorbereiding, opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de maatregelen in Vlaanderen.

Voor welke zaken kan je terecht bij DWSE?

 • Erkenning als maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling
 • Toekennen van contingenten aan erkende bedrijven
 • Uitbetaling van subsidies
 • Regelgeving voor CMW bedrijven en afdeling
 • Juridische, financiële en administratieve kwesties

Meer info en contactgevens DWSE vind je op https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk

VDAB is het loket voor de werkzoekenden, samen met zijn partners doet VDAB de toeleiding naar vacatures binnen CMW.

Voor welke zaken kan je terecht bij VDAB?

 • Plaatsen en beheren van vacatures CMW
 • Toeleiden van kandidaat werknemers op geplaatste vacatures
 • Toekennen advies CMW aan kandidaat werknemers
 • Subsidie (WOP) pakket van (kandidaat) werknemers
 • Evalueren van mogelijkheid tot doorstroom
 • Toeleiding van doelgroepwerknemers naar een doorstroombegeleider
 • Toegang tot het vertrouwelijk luik van de werknemer

Bij wie kan ik terecht binnen VDAB?

Vacatureconsulent van VDAB

Met al je vragen ivm concrete dossiers, toeleiding van kandidaten op vacatures en het afwerken van geplaatste vacatures kan je terecht bij de vacature consulent van VDAB.
Bekijk het overzicht van de contactpersonen voor jouw bedrijf.

Contact VDAB

Vragen over het plaatsen van een vacature, Mastervac in Mijn VDAB, toegangsbeheer, technische problemen en paswoorden kunnen gesteld worden via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of via vacatures@vdab.be.

Experten sociale economie VDAB

Met algemene vragen of problemen kan je terecht bij:

Provincie Expert E-mail Telefoonnummer
Antwerpen Frederik Verbogen Frederik.verbogen@vdab.be 0473 94 06 14
Limburg Véronique van Hees veronique.vanhees@vdab.be 0471 79 33 27
Oost-Vlaanderen Jyoti Hullebus jyoti.hullebus@vdab.be 0499 54 27 06
Vlaams Brabant Sean Maas sean.maas@vdab.be 0470 63 16 58
West-Vlaanderen Nancy Veys nancy.veys@vdab.be 0499 54 16 85

Vertrouwelijk luik

Toegang tot het vertrouwelijk luik

Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling van de nieuwe doelgroepwerknemer kan de werkgever toegang aanvragen tot het vertrouwelijk luik in zijn dossier bij VDAB. De meest recente versie van de ICF is daarin raadpleegbaar en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en eventuele andere vertrouwelijke documenten (bijvoorbeeld een evaluatiedossier) moeten hierin opgeladen worden.

Opgelet: de werknemer geeft toegang tot één of enkele personen, niet de gehele organisatie. Het is belangrijk dat de persoon die documenten gaat opladen de toestemming heeft. Als de persoon die toegang heeft van functie of werk verandert, moet de werknemer opnieuw toestemming tot toegang geven aan een andere persoon binnen het bedrijf.

Bezorg het document Formulier - Kennisgeving individueel dossier vertrouwelijk luik (update okt 2022) per e-mail aan de backoffice van VDAB tewerkstelling@vdab.be met 'Toegang vertrouwelijk luik werkgever sociale economie' in onderwerp.

Bij een personeelswissel omwille van ander takenpakket, uitdiensttreding, pensionering,... is het mogelijk om opnieuw contactpersonen/gebruikers aan te duiden voor de bestaande toegangen tot het vertrouwelijk luik. Voor het doorgeven van deze informatie kan je gebruik maken van dit formulier: Formulier - toegang vertrouwelijk luikbij overdracht dossier(s) (update okt 2022).