Vacaturewerking

  1. Vacatureconsulenten
  2. Handleiding werkgever
  3. Werknemer voorstellen

 

De subsidiestroom van DWSE is gebaseerd op gegevens over de tewerkstelling (de dmfa aangifte). Een subsidie kan maar starten als je de aanwerving van de betreffende doelgroepwerknemer doet via 'Mijn VDAB' (mastervac).

Als werkgever collectief maatwerk (of maatwerkafdeling) krijg je enkel subsidies voor de tewerkstelling van een doelgroepmedewerker indien:

  • De doelgroepwerknemer een advies CMW heeft gekregen van VDAB
  • Je de doelgroepwerknemer aanwerft via een gepubliceerde vacature binnen de VDAB deeldatabank voor sociale economie

Als je als werkgever nog niet kan registreren binnen 'mijn VDAB' dan moet je een aanvraag richten tot VDAB om toegang te krijgen. Meer info vind je in het document: toegang tot VDAB voor het publiceren van vacatures.

Vacatureconsulenten

Met al je vragen ivm concrete dossiers, toeleiding van kandidaten op vacatures en het afwerken van geplaatste vacatures kan je terecht bij de vacatureconsulent van VDAB.
Bekijk het overzicht van de contactpersonen voor jouw bedrijf.

Handleiding voor werkgevers

Alle informatie met betrekking tot het plaatsen van vacatures, toeleiding van kandidaten, aanwerven van doelgroepwerknemers en opvolging van dossiers vind je in de uitgebreide werkgevershandleiding.

Werknemer voorstellen

Je kan als werkgever ook zelf een kandidaat voordragen voor een vacature. In dat geval zijn er 2 mogelijkheden: de kandidaat heeft al een advies collectief maatwerk gekregen van VDAB of de kandidaat heeft nog geen advies collectief maatwerk gekregen.

Werkwijze indien jouw voorgestelde kandidaat reeds een geldig advies collectief maatwerk heeft:

  1. Je publiceert als werkgever een vacature in de deeldatabank (Mijn VDAB). VDAB zet op jouw vraag deze vacature passief, zodat geen andere werkzoekenden worden toegeleid.
  2. De vacatureconsulent koppelt de voorgestelde persoon aan de vacature. Je kan zo de kandidaat aanwerven zonder andere kandidaten te zien.

Opgelet: de brieven waarop staat dat iemand een geldig advies heeft om te werken in CMW zijn niet steeds up to date. Zelfs als er een geldigheidsdatum (einddatum) in de toekomst op staat, kan het dat VDAB ondertussen heeft beslist dat iemand niet meer het advies heeft om te werken in CMW. Vraag daarom aan de kandidaat-werknemer steeds een recent attest op. De kandidaat-werknemer kan dit steeds opvragen via het provinciale team tewerkstellingsondersteunende maatregelen (team TOM).

Werkwijze indien jouw voorgestelde kandidaat nog geen geldig ticket collectief maatwerk heeft: zie advies (toegang) CMW aanvragen voor kandidaat werknemer.