U bent hier

Werkplekleren

mensen die leren op de werkvloer
© Shutterstock

We bieden verschillende interessante formules aan om iemand op te leiden op de werkvloer zodat hij de nodige competenties verwerft. 

Ons aanbod

 • Individuele beroepsopleiding (IBO)
  Vind je geen geschikte kandidaat voor een vacature? Dan maak je hem gewoon zelf! Via een IBO vorm je zelf je ideale werknemer.
   
 • Opleidingsstage
  Je biedt een cursist die een beroepsopleiding bij ons volgt de kans om een stage te doen in een echte werkomgeving. 
   
 • Beroepsinlevingsstage (BIS)
  Je biedt een kandidaat een betaalde stage aan in je bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.
   
 • Korte opleiding met stage op de werkvloer 
  Je biedt werkzoekenden een opleiding aan op de werkvloer van maximum vijf dagen.

Er bestaan ook  twee vormen van werkplekleren die je niet op eigen initiatief kan aanvragen. VDAB neemt hiervoor zelf contact met je op.

 • Werkervaringsstage (WES)
  Je laat een werkzoekende die het moeilijk heeft om werk te vinden stage lopen in je bedrijf. Zo geef je hem de kans om ervaring op te doen op de werkvloer en zijn competenties bij te schaven. 
 • Beroepsverkennende stage
  Je geeft een werkzoekende de kans om een oriënterende stage bij jou te doen op de werkvloer. Zo ontdekt hij of het beroep bij hem past en of hij over de nodige competenties beschikt. 

Interessant om te weten

Volgt een kandidaat met een arbeidshandicap werkplekleren bij je? Dan komt hij in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.
 

Werk mee aan duaal leren