U bent hier

Overheidssteun voor wie opleidt

Wil je je medewerkers opleiden of bijscholen? Misschien kom je in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen van de overheid.

Kmo-portefeuille

Koop je als ondernemer een opleiding of advies aan bij een geregistreerde dienstverlener? Dan krijg je subsidies waarmee je de dienstverlener kan betalen.

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privé die op eigen initiatief een opleiding volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Dit betekent dat ze afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

Vlaams opleidingsverlof is een recht: je mag het niet weigeren en je mag je medewerker niet ontslaan omdat hij opleidingsverlof neemt.

Sinds 2021 (schooljaar 2021-2022) kan je als werkgever ook zelf opleidingen voorstellen aan je werknemers. Het initiatief hoeft dus niet enkel van je werknemers te komen. Zo geef je hen zelf een duwtje in de rug richting een opleiding, zonder dit te verplichten. Dit wordt ook wel 'gemeenschappelijk initiatiefrecht' genoemd.

Heeft je medewerker recht op Vlaams opleidingsverlof? Dan kan je een vast bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het departement Werk en Sociale Economie.

Bekijk op vlaanderen.be hoe je een terugbetaling aanvraagt.

Steun als je een jongere opleidt op de werkvloer

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen via verschillende stelsels aan 'alternerend leren' doen. Dit wil zeggen dat ze afwisselend in een schoolse omgeving en op de werkvloer kennis en vaardigheden aanleren. Door in je bedrijf een leerwerkplek aan te bieden, help je jongeren hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereid je hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leid je mee de werknemers van de toekomst op. Bovendien kun je rekenen op ondersteuningsmaatregelen zoals doelgroepkortingen, stagebonus en een mentorkorting.

Bekijk op vlaanderen.be de ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers die jongeren opleiden.

Sectorpremies

Er bestaan ook heel wat sectorpremies voor wie medewerkers opleidt.

Wil je weten voor welke premies je in aanmerking komt? Neem contact op met je sectorfonds.

Ook interessant

  • Ontdek hoe kandidaten de nodige competenties kunnen verwerven op de werkvloer via werkplekleren.
  • Nood aan een overzicht van alle opleidingsincentives van de Vlaamse overheid? Raadpleeg de handige wegwijzer. Aan de hand van enkele vragen komen je werknemers te weten voor welke instrumenten ze in aanmerking komen om hun competenties te versterken en hun loopbaan duurzaam vorm te geven. Bijvoorbeeld: Vlaams opleidingsverlof, opleidingskrediet, opleidingscheques...
  • Bied je kinderopvang aan en heb je kinderbegeleiders zonder certificaat of diploma deeltijds in dienst? Via VDAB kunnen ze gratis hun certificaat of diploma behalen.
  • Zijn je medewerkers tijdelijk werkloos door economische redenen? Dan kunnen ze een opleiding volgen om hun competenties bij te schaven. Tijdens hun opleiding behouden ze hun uitkering. Je kan kiezen voor een opleiding bij VDAB of een opleiding die je zelf organiseert in je bedrijf.