U bent hier

Overheidssteun voor wie opleidt

Wil je je medewerkers opleiden of bijscholen? Misschien kom je in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen van de overheid.

Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen

Koop je als ondernemer een opleiding of advies aan bij een geregistreerde dienstverlener? Dan krijg je subsidies waarmee je de dienstverlener kan betalen.

Terugbetaling Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privé die op eigen initiatief een opleiding volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof.

Dit betekent dat ze afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

Vlaams opleidingsverlof is een recht: je mag het niet weigeren en je mag je medewerker niet ontslaan omdat hij opleidingsverlof neemt.

Heeft je medewerker recht op Vlaams opleidingsverlof? Dan kan je een vast bedrag van 21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het departement Werk en Sociale Economie.

Bekijk op vlaanderen.be hoe je een terugbetaling aanvraagt

Steun als je een jongere opleidt op de werkvloer

Sectorpremies

Er bestaan ook heel wat sectorpremies voor wie medewerkers opleidt.

Wil je weten voor welke premies je in aanmerking komt? Neem contact op met je sectorfonds.

Ook interessant

  • Bied je kinderopvang aan en heb je kinderbegeleiders zonder certificaat of diploma deeltijds in dienst? Via VDAB kunnen ze gratis hun certificaat of diploma behalen.
  • Zijn je medewerkers tijdelijk werkloos door economische redenen, dan kunnen ze een opleiding volgen om hun competenties bij te schaven. Tijdens hun opleiding behouden ze hun uitkering. Je kan kiezen voor een opleiding bij VDAB of een opleiding die je zelf organiseert in je bedrijf.