U bent hier

Beroepsinlevingsstage (BIS)

mensen
© Shutterstock

Wil je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je bedrijf? Dit kan via een beroepsinlevingsstage (BIS). We geven tekst en uitleg.

Wat houdt een BIS in?

Via een BIS kan je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.

 • De BIS verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in je onderneming. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.
 • Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. Lees meer over de berekeningswijze van de stagevergoeding. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.
 • Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een BIS afsluit?

Een BIS is pas geldig als je:

Daarnaast moet je rekening houden met deze zaken:

 • Is je stagiair uitkeringsgerechtigd werkzoekend?
  • Dan kan hij tijdens zijn voltijdse BIS een deel van zijn werkloosheidsuitkering blijven ontvangen op voorwaarde dat hij een vrijstelling van beschikbaarheid krijgt van VDAB. Om een vrijstelling van beschikbaarheid te kunnen krijgen, is het belangrijk dat jij een opleidingsattest invult en dit zo snel mogelijk aan je stagiair bezorgt zodat hij een vrijstelling kan aanvragen. 
  • Deze administratieve afhandeling heeft een maximum doorlooptijd van 1 maand.
  • We raden je aan om je kandidaat pas te laten starten met de BIS als hij een vrijstelling gekregen heeft van VDAB. 
 • Je mag de stagiair tijdens de BIS geen overuren laten doen.
 • Je moet voor de stagiair een arbeidsongevallenverzekering afsluiten en een burgerlijke aansprakelijksheidsverzekering.
 • Je stagiair heeft geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte.
 • Je sociaal secretariaat kan je helpen bij de berekening van bedrijfsvoorheffing, de berekening van eventuele verplaatsingsonkosten en de verplichte Dimona-aangifte.

Wie komt in aanmerking voor een BIS?

Elke werkgever uit de profitsector en non-profitsector kan een BIS afsluiten met een kandidaat die via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties wil verwerven op de werkvloer. Deze kandidaat kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.

Let wel:

 • Je kan geen BIS afsluiten met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van een opleiding die ze volgen in een erkende onderwijsinstelling in België. Opgelet: voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten of cursisten in het kader van een opleiding in het buitenland, kan BIS wel. 
 • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor beschermde beroepstitels wanneer de stagiair niet in het bezit is van de vereiste beroepskwalificatie.

Meer info over het toepassingsgebied.

Interessant om te weten: volgt een kandidaat met een arbeidshandicap een BIS bij je? Dan komt hij in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Hoe stel ik een opleidingsplan op?

Heb je een kandidaat aan wie je een BIS wil aanbieden? Maak een opleidingsplan op voor hem in het Nederlands. 

 • In je opleidingsplan moet je drie zaken beschrijven:
  • Competenties: wat je de stagiair wil aanleren.
  • Opleidingsacties: hoe je de competenties wil aanleren. 
  • Duurtijd: hoelang je denkt dat de stagiair er gaat over doen om de competenties aan te leren.
 • Om je te helpen, stelden we een databank met basisopleidingsplannen op. 
  • De basisopleidingsplannen vertrekken van een stagiair die nog geen competenties heeft voor het beroep.
  • Pas dit basisopleidingsplan aan op basis van de persoonlijke situatie van je stagiair. Behoud enkel die competenties die relevant zijn voor de stagiair en bedenk opleidingsacties op zijn maat. 
  • Vind je je gading niet in onze databank? Vul dan ons blanco opleidingsplan in.
 • Bij het beoordelen van je opleidingsplan houden we rekening met deze criteria:
  • Wat: heb je de competenties benoemd die je de stagiair wil aanleren?
  • Hoe: omschrijf je de manier waarop je de competenties gaat aanleren?
  • Waarom: heb je de competenties en opleidingsacties afgestemd op de persoonlijke situatie van je stagiair en zijn ze haalbaar voor hem?
  • Hoelang: beschrijf je hoelang je denkt dat de stagiair er gaat over doen om de competentie aan te leren en is deze inschatting realistisch?

Hoe laat ik mijn opleidingsplan goedkeuren door VDAB?

Is je opleidingsplan klaar? Vul dan dit formulier in en voeg je opleidingsplan toe. Op basis van je opleidingsplan bepalen we de duurtijd van de BIS. Bovendien bekijken we welke competenties de kandidaat al verworven heeft doorheen zijn studies. Heeft hij de bewuste competenties al gedeeltelijk onder de knie, dan duurt de BIS minder lang. De maximale duurtijd van een BIS bedraagt 6 maanden.

Is je opleidingsplan goedgekeurd? Vraag dan vóór de start van de BIS aan je stagementor om het opleidingsplan met de kandidaat te overlopen. Zo zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk.

Waar kan ik terecht voor meer info?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Mail naar wpl@vdab.be.