Aanvraag goedkeuring opleidingsplan beroepsinlevingsstage - BIS ≥ 4 weken

Gegevens over je stagebedrijf
Vul de gegevens van de vestigingsplaats in waar de stage zal doorgaan.
Optioneel
Aanvrager is dezelfde als stagebedrijf

Gegevens aanvrager (verplicht in te vullen)

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Gegevens over de stagiair
Optioneel
Info over de beroepsinlevingsstage
De startdatum begint ten vroegste 3 weken na aanvraag.
Deze kalender houdt geen rekening met feestdagen.
De wettelijke minimumvergoeding tijdens de BIS bedraagt 50% van het GGMMI Lees meer >. Houd rekening met geldende afspraken binnen het PC of CAO van de sector.
Opleidingstype
Optioneel
Opgelet: indien je stagiair uitkeringen ontvangt, kan er pas een vrijstelling aangevraagd worden bij BIS-stages van min. 20u/week.

Ter info: na goedkeuring van je plan door VDAB, zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Wens je toch een wijziging aan te brengen, dan dien je een nieuwe aanvraag in.

Maximaal 5 bestanden. 3 MB limiet. Toegestane types: pdf, doc, docx.
CAPTCHA
We stellen je deze vraag om te controleren of je geen robot bent.
Optioneel