U bent hier

De vereisten van de beroepsinlevingsstage (BIS)

Het beroepsinlevingsstagecontract moet het volgende vermelden:

 • De identiteit van de partijen.

 • De plaats van uitvoering van de beroepsinlevingsstage.

 • Het voorwerp, de aanvangsdatum en de duur van het beroepsinlevingsstagecontract. Maximum 6 maanden, verlenging inbegrepen.

 • De dagelijkse en wekelijkse duur van de aanwezigheid in de onderneming.

 • De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsstage van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk. Sinds 1 september 2018 geldt 796.90 euro als maandelijkse minimumvergoeding voor alle BIS-stagiairs.

  • Deze vergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing.

  • Voor de beroepsinlevingsstages gesloten vanaf 1 juli 2015 valt de RSZ-plicht weg. Er moet dan ook een "Dimona without DmfA" (DWD) gebeuren door de werkgever.  

 • De wijze waarop een einde kan worden gemaakt aan de beroepsinlevingsstage.

 • Een opleidingsplan dat goedgekeurd is door VDAB.

 • Datum van opstelling. Het beroepsinlevingsstagecontract wordt per stagiair ten laatste op het tijdstip van aanvang van de stage opgesteld en ondertekend.