Beroepsinlevingsstage (BIS) voor werkgevers

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) kan de stagiair een betaalde stage lopen bij een bedrijf.

De BIS is gericht op:

  • het versterken en/of aanleren van technische competenties op een werkvloer
  • het opdoen van werkervaring

Geen loon, enkel een vergoeding

Een kandidaat volgt gedurende maximaal 6 maanden een stage in je bedrijf.Zo kan hij extra competenties verwerven op de werkvloer.

Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum.

Bovendien zorg je voor een:

  • opleidingsplan dat VDAB moet goedkeuren,
  • stagementor die de kandidaat opleidt en begeleidt in je bedrijf,
  • BIS-overeenkomst,
  • verzekering, en
  • Dimona-aangifte.

Tijdens de stage mag je de kandidaat geen overuren laten doen.

Na de stage kan je hem aanwerven, maar dit is geen verplichting.

Voor wie?

Iedereen die mag werken in België.