U bent hier

Veelgestelde vragen over IBO voor werkgevers

Wil je een IBO aanvragen en heb je nog een specifieke vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Klap alles open
Hoe vraag ik een IBO aan via Mijn VDAB?

Lees op 'Vorm je ideale werknemer met een IBO' hoe je een IBO aanvraagt. Je vindt er ook een  filmpje over de aanvraagprocedure.

Welke specifieke voorwaarden zijn er om in aanmerking te komen voor een IBO?

Om in aanmerking te komen voor een IBO moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 • Je bedrijf behoort tot de private of openbare sector.
 • Je exploitatiezetel is gevestigd in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Let wel

 • IBO is niet mogelijk als je tot de rechterlijke of wetgevende macht behoort (rechtbank, senaat, gemeenteraad...).
 • IBO is niet mogelijk voor kandidaten die in een dienstenchequebedrijf werken en betaald worden met dienstencheques.
 • IBO is niet mogelijk voor doelgroepmedewerkers die in een maatwerkbedrijf of in de lokale diensteneconomie werken.
 • Je kan geen IBO aanvragen voor een afdeling waarvan de medewerkers tijdelijk werkloos zijn.
 • IBO is niet mogelijk als je een betalingsachterstand hebt bij VDAB of voor een bepaalde periode bent uitgesloten.

Om in aanmerking te komen voor een IBO, moet de kandidaat aan drie voorwaarden voldoen:

 • Hij is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Hij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt. Let wel:
  • Hij mag wel een korte periode bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht. Namelijk: 20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel.
  • Hij mag wel als jobstudent in je bedrijf gewerkt hebben. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.
Moet ik de verplaatsingskosten betalen van de kandidaat tijdens de IBO?

Nee, je hoeft geen verplaatsingskosten te betalen.

Moet ik minder betalen als de kandidaat langdurig afwezig is tijdens de IBO?

Ja, bij langdurige afwezigheid van de kandidaat moet je een minder hoge vaste premie betalen. Dit geldt vanaf de achtste aaneensluitende dag. 

Hoe hoog is het inkomen van de kandidaat tijdens de IBO?

 

De kandidaat behoudt zijn uitkering. Daar bovenop krijgt hij tijdens de IBO een premie. Hoeveel die premie bedraagt is afhankelijk van zijn uitkering. 

De periode van de IBO wordt gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode. Hierdoor heeft hij tijdens de IBO geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte.

Meer info over het inkomen van de kandidaat

Kan ik de IBO voortijdig stopzetten?

Nee, dat kan niet. Enkel je IBO-bemiddelaar kan beslissen om de IBO voortijdig stop te zetten.

Zijn er problemen, contacteer dan je IBO-bemiddelaar. Hij bemiddelt tussen jou en je medewerker. Als je toch eenzijdig beslist om de IBO stop te zetten, kan je gesanctioneerd worden.

Moet ik een verzekering afsluiten voor de kandidaat?

 

Ja, je sluit voor de kandidaat een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Mag de kandidaat de IBO voortijdig stopzetten?

Nee, tenzij hij ander werk gevonden heeft.

Kan ik een deeltijds IBO-contract afsluiten?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de uurregeling in het IBO-contract minstens de helft is van een voltijds uurrooster.

Mag ik tegelijkertijd met meerdere kandidaten een IBO-contract afsluiten?

Ja. Voorwaarde is wel dat je voor iedere kandidaat een aparte overeenkomst afsluit en dat je de capaciteit hebt om iedereen een goede opleiding en begeleiding te geven.

Moet de kandidaat waarmee ik een IBO-contract afsluit een medisch onderzoek ondergaan?

Is een medisch onderzoek verplicht in je bedrijfssector, dan ben je verplicht om een medisch onderzoek te voorzien voor de kandidaat.

Is hij jonger dan 18 jaar en heeft hij nog nooit gewerkt? Dan moet hij vóór de start van z'n IBO onderzocht worden om te zien of hij medisch geschikt is om te werken. Deed hij ooit al een stage of studentenjob, dan is dit niet nodig.

Heeft de kandidaat recht op vakantie tijdens z'n IBO?

Ja. Hij mag vakantie nemen, maar moet dit eerst overleggen met jou. Zelfs als het over losse dagen gaat. 

Weet je al vóór de start van de IBO wanneer hij vakantie wil nemen? Meld dit dan onmiddellijk aan je IBO-bemiddelaar. Je bemiddelaar houdt hier rekening mee bij het opstellen van het IBO-contract: hij verschuift de einddatum van de IBO met het aantal dagen waarop je kandidaat vakantie neemt.

Kan de kandidaat tijdens z'n IBO een externe opleiding volgen?

Ja, op voorwaarde dat deze opleiding hem helpt bij het aanleren van de job. Jij betaalt de kosten voor de opleiding en betaalt ook een vaste premie voor de dagen waarop hij de opleiding volgt.

Interessant om te weten: volgt hij een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan is ze gratis. Opgelet: hij heeft wel geen recht op andere premies die werkzoekenden krijgen als ze zo'n opleiding volgen.

Heeft de kandidaat recht op sollicitatieverlof of klein verlet?

Nee. Je kan hem wel de toestemming geven om gewettigd afwezig te zijn. Doe je dit, geef dan voor die dag in de online toepassing IBO-beheer 'afwezig gewettigd' in.

Mag ik een scholingsbeding afsluiten met de kandidaat tijdens z'n IBO?

Nee, dat mag niet.

Mag de kandidaat overuren doen?

Nee, tijdens z'n IBO mag hij geen overuren doen.

Wat doe ik als de kandidaat ziek is?

Vul in de online toepassing IBO-beheer op de dagen waarop hij ziek is de code 'ziekte'. 

Wat doe ik als de kandidaat ongewettigd afwezig is?
 • Breng je IBO-bemiddelaar onmiddellijk op de hoogte van de ongewettigde afwezigheid.
 • Vul via de online toepassing IBO-beheer voor de dagen van de ongewettigde afwezigheid 'afwezig-ongewettigd' in.  
Wat doe ik als de kandidaat een arbeidsongeval heeft?

Doe onmiddellijk aangifte van het ongeval bij je arbeidsongevallenverzekeraar en breng je IBO-bemiddelaar op de hoogte.

Vul in de online toepassing IBO-beheer voor de dagen waarop de kandidaat afwezig is door het arbeidsongeval 'arbeidsongeval' in.

Wat doe ik in geval van 'weerverlet'?

Verhinderen de weersomstandigheden de opleiding, dan is de kandidaat ‘gewettigd afwezig’.

Komt de kandidaat na z'n IBO in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?
 • Hij kan na de IBO in aanmerking komen voor tewerkstellingsmaatregelen. Zijn leeftijd, diploma en de periode van werkloosheid spelen hierbij een rol. Tijdens de IBO heeft de cursist het statuut van werkzoekende.
 • Wil je meer info? Mail naar tewerkstelling@vdab.be of bel 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
Komt een kandidaat in aanmerking voor een IBO als hij eerst als jobstudent in mijn bedrijf werkte?

Ja, de kandidaat mag als jobstudent bij jou gewerkt hebben. Het maakt niet uit of de studentenarbeid via een uitzendkantoor verliep of rechtstreeks via jou gebeurde.

Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Wat als ik een IBO aanbied aan een kandidaat met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking?

Volgt een kandidaat met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking een IBO bij je? Dan komt hij in aanmerking voor: