Doelgroepvermindering voor oudere werknemers (vanaf 61 jaar)

Ben je een werkgever uit de privésector en heb je iemand van 61 jaar of ouder in dienst? Dan krijg je niet alleen massa's ervaring in ruil maar kan je misschien ook genieten van een aanzienlijke RSZ-vermindering.

Wat houdt deze maatregel in?

De 'doelgroepvermindering voor oudere werknemers' is een maatregel van de Vlaamse overheid.

Stel je iemand tewerk die minstens 61 jaar is, dan kan je misschien genieten van een RSZ-vermindering. Het bedrag van de vermindering hangt af van de leeftijd van je medewerker.

Leeftijd medewerkerRSZ-vermindering per kwartaal
61 jaarmaximum 600 euro
62 jaar of oudermaximum 1.500 euro

Voor wie?

Je behoort als werkgever tot de privésector en je bent gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Je medewerker:

  • is minstens 61 jaar op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de RSZ-vermindering aanvraagt,
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, en
  • heeft een loon dat onder een bepaalde grens blijft.

Meer informatie