Doelgroepvermindering voor oudere werknemers (60-plus)

Ben je een werkgever uit de privésector en heb je een 60-plusser in dienst? Dan krijg je niet alleen massa's ervaring in ruil maar kan je misschien ook genieten van een aanzienlijke RSZ-vermindering.

Wat houdt deze maatregel in?

De 'doelgroepvermindering voor oudere werknemers' is een maatregel van de Vlaamse overheid.

Stel je een 60-plusser tewerk dan kan je misschien genieten van een RSZ-vermindering. Het bedrag van de vermindering hangt af van de leeftijd van je medewerker.

Leeftijd medewerker RSZ-vermindering per kwartaal
60 - 61 jaar maximum 600 euro
62 jaar of ouder maximum 1.500 euro

Voor wie?

Je behoort als werkgever tot de privésector en je bent gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Je medewerker:

  • is minstens 60 jaar op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de RSZ-vermindering aanvraagt,
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, en
  • heeft een loon dat onder een bepaalde grens blijft.

Meer informatie