U bent hier

Startersloon als je een jongere aanwerft

© Shutterstock

Wil je een jongere aanwerven die geen of een beperkte beroepservaring heeft? Dan mag je de jongere een startersloon aanbieden als je aan de nodige voorwaarden voldoet. We geven tekst en uitleg.

Wat houdt het startersloon in?

Werf je iemand aan die jonger is dan 21 en geen of een beperkte beroepservaring heeft? Dan kan je hem tewerkstellen aan een lager loon dan het barema. 

Om het loonverlies voor de jongere te compenseren, moet je maandelijks een toeslag betalen die het verlies van het nettoloon volledig dekt.

Deze toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Bovendien krijg je een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor het startersloon?

Je komt in aanmerking voor het startersloon als je tot de private sector behoort en niet onder een paritair comité valt met een degressief jongerenbarema (behalve als dat beperkt is tot studenten). 

Welke jongeren komen in aanmerking voor het startersloon?

Om in aanmerking te komen voor het startersloon, moet de jongere aan deze vijf voorwaarden voldoen.

 • De aangeworven werknemer moet jonger zijn dan 21 jaar.
 • De jongere moet aangeworven worden met een startbaanovereenkomst type 1, namelijk een arbeidsovereenkomst (zonder opleidingsluik), die minstens halftijds moet zijn.
  Hiervoor moet geen specifiek model gebruikt worden. Elke minstens halftijdse arbeidsovereenkomst wordt als startbaanovereenkomst aanzien tot op de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. Opgelet: dit is niet van toepassing voor een tewerkstelling in het kader van een student of als flexi-jobber.
 • De jongere moet een 'nieuwe werknemer zonder werkervaring' zijn.
  Dit betekent niet dat de werknemer geen werkervaring mag hebben. De werknemer mag in het verleden al 'beperkt' een job hebben uitgeoefend. Meer info over wat een 'nieuwe werknemer zonder werkervaring' inhoudt vind je op werk.belgie.be
 • De jongere moet de dag voor hij aangeworven wordt ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB, Le Forem of Actiris. 
 • Het brutoloon van een werknemer zonder loonvermindering moet gelijk zijn aan het minimumloon dat toepasselijk is in de sector. Dit is het sectoraal minimumloon of -als dit er niet is- het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI).

Hoe vraag ik het startersloon aan?

Volg dit stappenplan.

 • Je ontvangt naar aanleiding van de Dimona-aangifte een bevestiging dat de werknemer voldoet aan de voorwaarde van 'nieuwe werknemer zonder werkervaring'.
 • In de arbeidsovereenkomst laat je uitdrukkelijk opnemen dat je het toepasselijke minimumloon vermindert in het kader van het startersloon én dat je elke maand waarin de vermindering wordt toegepast de compenserende toeslag zal betalen. 
 • Je duidt in de DmfA-aangifte aan dat het gaat om een werknemer tewerkgesteld met een startersloon. 

Waar vind ik meer info over het startersloon?

Op werk.belgie.be vind je meer info over het startersloon en lees je ook hoeveel de loonvermindering bedraagt.