Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren

Werf je een laaggeschoolde jongere aan? Dan kan je misschien genieten van een fikse RSZ-vermindering.

Wat houdt deze maatregel in?

De 'doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren' is een maatregel van de Vlaamse overheid.

Als je een medewerker aanwerft die jonger is dan 25 en geen diploma secundair onderwijs heeft, hoef je onder bepaalde voorwaarden voor maximum 8 kwartalen geen RSZ te betalen voor die jongere.

Voor wie?

Je bent als werkgever gevestigd in het Vlaamse Gewest en je behoort tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid.

De jongere:

  • is jonger dan 25 jaar, 
  • heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 6de leerjaar secundair onderwijs, 
  • is niet meer voltijds leerplichtig,
  • werkt in een vestiging van jouw bedrijf in Vlaanderen,
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, 
  • heeft een loon dat onder een bepaalde grens blijft, en
  • heeft een VDAB-account

Meer informatie

Hoe aanvragen?

Bekijk het stappenplan op vlaanderen.be