Werkplek vrij?

Kamp je met tekorten op de werkvloer? Stel vacatures van jouw bedrijf open voor nieuwkomers. Zo geef je kansen aan mensen die het moeilijk hebben en vang je personeelstekorten op. Wij helpen je op weg.

Vang snel tekorten op

Vlaanderen telt heel wat nieuwkomers, onder andere door de aanhoudende situatie in Oekraïne. Veel nieuwkomers zoeken werk. Heb jij vacatures? Laat het ook aan hen weten door je vacature te publiceren met de hashtag '#werkplekvrij'.

Enkele tips

Bepaal welke taalkennis nodig is voor de job

 • Lijst op welke communicatie deel uitmaakt van de job. Bijvoorbeeld: telefoneren met klanten, presentatie geven, veiligheidsinstructies lezen...
 • Vraag enkel kennis Nederlands als dit echt noodzakelijk is voor de job.
 • Maak een onderscheid tussen Nederlands spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Voor schoonmaakmedewerkers is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat ze instructies goed begrijpen maar is schrijven minder belangrijk.

Stel een duidelijke vacature op

 • Schrijf je vacature helder. Zo begrijpen werkzoekenden je vacature.
 • Focus op een beperkt aantal taken die je snel en makkelijk kan aanleren.
 • Spreek niet over 'goede kennis van het Nederlands' maar beschrijf wat de kandidaat moet kunnen zeggen, begrijpen, lezen en schrijven in het Nederlands. Bijvoorbeeld: je overlegt met je collega's, leest etiketten, begrijpt instructies...

Publiceer je vacature op vdab.be met #werkplekvrij

 • Zet #werkplekvrij in de functietitel. Bijvoorbeeld: 'Magazijnier #werkplekvrij'. Zo toon je dat je kansen geeft aan iedereen met een sterke motivatie voor jouw vacature.
 • Duid het gewenste taalniveau Nederlands aan. Voeg eventueel een andere taal toe.
 • Pas eventueel je bestaande vacatures aan op vdab.be. Bijvoorbeeld: voeg #werkplekvrij toe, pas de taalkennis aan, schrijf de tekst helder...

Pas je sollicitatieprocedure aan

 • Wijs kandidaten niet af op basis van hun cv, maar nodig hen uit voor een kennismaking. 
 • Hou de sollicitatieprocedure kort en toegankelijk. 
 • Focus op de motivatie en het potentieel van de kandidaten en wat je via opleiding op de werkvloer kan bereiken. 
 • Test hun vaardigheden op een praktische en taalarme manier. Laat kandidaten bijvoorbeeld tonen wat ze kunnen.
 • Controleer de verblijfsdocumenten om na te gaan of de kandidaten in België mogen werken.

Zorg voor een goede start

 • Organiseer een goed onthaal op de eerste werkdag.
 • Wees duidelijk over de taken en werkomstandigheden. 
 • Spreekt je medewerker niet goed Nederlands? Ga voor taalcoaching. Een taalcoach leert je medewerker Nederlands op de werkvloer. 

Goed om te weten: bekijk ons volledig stappenplan om anderstalig talent aan te werven
 

Veelgestelde vragen

Toon minder - Klap open

Het recht op tewerkstelling hangt af van de verblijfssituatie of de verblijfsprocedure van de nieuwkomer. Op basis van het verblijfsdocument kan je nagaan of je kandidaat mag werken

Voor asielzoekers geldt de regel dat zij vier maanden na het indienen van hun asielaanvraag mogen werken. Lees meer over de tewerkstelling van asielzoekers.

Toon minder - Klap open

Oekraïners kunnen 'tijdelijke bescherming' aanvragen. Een apart statuut dat de overheid in het leven riep als reactie op de situatie in Oekraïne. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op huisvesting, sociale zekerheid en krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. 

Zij mogen dus in België werken en moeten geen wachttijd doorlopen.

Toon minder - Klap open

Nieuwkomers kunnen hun diploma of getuigschrift laten erkennen. Lees meer over de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Toon minder - Klap open

Ook interessant