U bent hier

Premie voor outplacementbegeleiding

schrift met info over de premie outplacementbegeleiding
© Shutterstock

Voorzie je outplacementbegeleiding voor ontslagen werknemers? Dan kan je een premie krijgen.

Wat houdt de premie voor outplacementbegeleiding in?

 • Als je als werkgever de outplacementbegeleiding niet zelf kan betalen, dan kan je beroep doen op het Sociaal Interventiefonds van VDAB.
 • Het Sociaal Interventiefonds duidt een outplacementkantoor aan én betaalt de begeleiding en de kosten van een eventuele opleiding. Dit betekent dat de begeleiding voor werknemers die minstens 30 weken opzegtermijn hebben gratis is. Je hoeft hun opzegvergoeding niet met 4 weken te verminderen.
 • De outplacementbegeleiding wordt opgevolgd door de sociale intervendienst van VDAB. Het doel van de begeleiding is de werknemer in staat te stellen om zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Er wordt ook aandacht besteed aan opleiding en de erkenning van verworven competenties.
 • Elke ontslagen werknemer komt in aanmerking, ongeacht zijn leeftijd of anciënniteit.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een premie voor outplacementbegeleiding?

Het Sociaal Interventiefonds betaalt de outplacementbegeleiding voor werknemers, gefailleerde zelfstandigen, helpers van gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten, indien ze:

 • aan de slag waren in het Vlaamse Gewest, en
 • werkloos werden ten gevolge van:
  • een faillissement van de onderneming
  • een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming,
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen,
  • de vrijwillige vereffening van een vzw door kennelijke staat van onvermogen,
  • financiële moeilijkheden in de onderneming. In het geval van financiële moeilijkheden komt VDAB pas tussen als de onderneming bewijst dat ze zelf niet over de financiële middelen beschikt voor outplacementbegeleiding en beantwoordt aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie.

Wanneer moet ik een premie voor outplacementbegeleiding aanvragen?

Dit hangt af van de situatie.

 • Bij een faillissement van een onderneming, een gerechtelijke ontbinding of een vrijwillige vereffening van een vzw wegens kennelijk onvermogen moet je de aanvraag indienen binnen de 30 kalenderdagen na de aanstelling van de aanvrager of na de overname.
 • Bij een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming moet je de aanvraag indien binnen de 30 kalenderdagen na de gerechtelijke beslissing.
 • Bij een onderneming in moeilijkheden moet je de aanvraag indienen binnen de 30 kalenderdagen voor de betekening van het eerste ontslag waarvoor je de tegemoetkoming aanvraagt.

Hoe vraag ik een premie voor outplacementbegeleiding aan?

Stap 1: stel een outplacementdossier op

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Maak een lijst met een overzicht van alle ontslagen werknemers. Vermeld telkens hun rijksregisternummer, paritair comité, geslacht, adres en liefst ook telefoonnummer. Vraag je de tegemoetkoming maar voor enkele ontslagen werknemers aan, duid dan op de lijst duidelijk aan voor wie wel en wie niet. Je kan hiervoor ons sjabloon gebruiken.
 • Had je onderneming financiële moeilijkheden, onderging ze een gerechtelijke reorganisatie of werd ze gerechtelijk ontbonden? Voeg dan extra bewijsstukken toe.

Stap 2: bezorg het outplacementdossier aan VDAB

 • Mail het aanvraagformulier, de lijst van alle ontslagen werknemers en de eventuele extra bewijsstukken naar sociale_interventie@vdab.be.
 • Stukken die niet gemaild kunnen worden, kan je versturen naar: VDAB Sociale Interventiedienst, Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • VDAB laat je weten of je dossier goedgekeurd is. Je kan ook online alle goedgekeurde dossiers bekijken.
 • Is je dossier goedgekeurd, dan kan de outplacementbegeleiding starten. Dit gebeurt volgens een stappenplan. Lees meer over deze stappen.
 • VDAB regelt alle betalingen rechtstreeks met het outplacementbureau. Lees meer over de bedragen.