U bent hier

Inhoud kwaliteitsrichtlijnen vacatures en gebruik cv-databank

Publiceer je een vacature op vdab.be of maak je gebruik van onze cv-databank? Dan moet je een aantal richtlijnen volgen. We zetten ze voor jou op een rijtje.

Login gebruiken

 • Gebruik je gebruikersnaam en paswoord enkel voor de toepassingen binnen VDAB waarvoor je toegangsrechten hebt.
 • Je mag je gebruikersnaam en paswoord niet delen met anderen. Deze gegevens zijn persoonlijk.

Kies een genderneutrale functienaam voor je vacature

Het is niet toegelaten om vacatures te publiceren die enkel openstaan voor mannen of vrouwen. Kies daarom een genderneutrale functienaam. Bijvoorbeeld niet 'verpleegster' of 'verpleger', maar wel 'verpleegkundige'.

Bestaat die neutrale term niet, gebruik dan de mannelijke en vrouwelijke vorm naast elkaar (verkoper/verkoopster). De toevoeging (m/v) aan een functienaam gebruik je beter niet.

Publiceer enkel vacatures die duidelijk zijn en volledig

Vermeld een concrete, genderneutrale functienaam en functieomschrijving en vermijd spelfouten.

Beperk je in je vacature tot één profiel

Vermeld bijvoorbeeld in een jobaanbieding voor lassers niet dat je ook op zoek bent naar andere profielen zoals elektriciens en boekhouders. Zo vervuil je de jobdatabank: werkzoekenden die op trefwoord zoeken naar vacatures voor boekhouder, vinden in hun zoekresultaten ook jouw vacature voor lassers. 

Geef je vacature bij voorkeur in het Nederlands in

 • Kies je voor de optie ‘Ik wil dat VDAB me helpt om een geschikte kandidaat te vinden’ en is de plaats van tewerkstelling van je vacature in Vlaanderen? Dan mag je je vacature níet in een andere taal opstellen. Vreemde woorden zijn toegelaten, maar de hoofdtaal moet Nederlands zijn.
 • Je mag wel je vacature in een andere taal ingeven indien je VDAB niet betrekt bij het vinden van een geschikte kandidaat.

Publiceer enkel echte vacatures

 • ​Je mag enkel vacatures publiceren die betrekking hebben op een openstaande functie in je onderneming. Andere zoekertjes zoals vastgoedaanbiedingen zijn niet toegelaten.
 • Ben je een uitzend- of wervingskantoor, dan mag je je eigen vacatures publiceren én die van je klanten.
 • Wil je je werfreserve uitbouwen? Kies dan als soort job de laatste optie 'Werfreserve'. Organiseer je jobdagen of andere werk- of opleidingsevenementen? Kondig ze aan in onze online agenda en geef ze zo extra visibiliteit.

Publiceer geen vacatures waarin er geld gevraagd wordt

Vacatures die geld vragen van sollicitanten, zijn verboden. Wel toegelaten zijn vacatures die van de kandidaat een initiële investering verwachten, bijvoorbeeld voor een opleiding of aanschaf van materiaal. Voorwaarde is wel dat deze initiële investering expliciet en duidelijk vermeld wordt in de vacature. Ook vacatures die een betalend telefoonnummer bevatten, zijn verboden.

Publiceer enkel vacatures die aan de anti-discriminatiewetgeving beantwoorden

Discriminerende vermeldingen inzake geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, nationaliteit, godsdienst, handicap, gezondheidstoestand… zijn niet toegelaten.

Vermeld geen maximum- of minimumleeftijd, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen

Het vermelden van een maximum- of minimumleeftijd is in strijd met de anti-discriminatiewet. Dit is enkel toegelaten in enkele uitzonderlijke situaties:  

 • Een minimumleeftijd mag je wel vermelden voor jobs waar een minimumleeftijd bij wet bepaald is. Bijvoorbeeld nachtarbeid, studentenarbeid, bepaalde tewerkstellingsmaatregelen... 
 • Bepaalde tewerkstellingsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld doelgroepverminderingen) zijn gekoppeld aan een minimum- of maximumleeftijd. Heb je een vacature in het kader van zo'n tewerkstellingsmaatregel, dan mag je wel een minimum- of maximumleeftijd vermelden.

Publiceer eenzelfde vacature maar één keer 

 • Het is niet toegestaan om:
  • dezelfde vacature twee keer te publiceren
  • een vacature af te sluiten om daarna een identieke vacature in te voeren of te kopiëren
  • een vacature te wijzigingen of te updaten met de bedoeling hoger in het zoekresultaat te komen
 • Als het over mobiele jobs (vertegenwoordiger, verkoper verzekeringen, organisator…) gaat of over jobs in het kader van dienstencheques mag je wel identieke vacatures plaatsen. Je moet je wel beperken tot één identieke vacature per provincie.

Positioneer je vacature juist 

Als je een vacature ingeeft, moet je via een keuzemenu een aantal gegevens invoeren om je vacature juist te positioneren in de jobdatabank. Onder andere: de plaats van tewerkstelling, de jobinhoud, de vereiste studies, het competentiesjabloon en het jobdomein. Het is erg belangrijk dat je deze gegevens zo goed mogelijk invoert (ook al heb je ze al in je vacature zelf vermeld). Anders loop je het risico dat geschikte kandidaten je vacature niet gaan vinden. 

Kies voor VDAB-bemiddeling als je extra hulp wil

Als je een vacature ingeeft kan je aan VDAB vragen om te bemiddelen. Je kan kiezen tussen twee opties: 'Ik wil dat VDAB mijn vacature inhoudelijk nakijkt' of ‘Ik wil dat VDAB me helpt om een geschikte kandidaat te vinden’ aan. Geef je een vacature voor een zelfstandige activiteit in, dan kan je enkel kiezen voor de optie 'Ik wil dat VDAB mijn vacature inhoudelijk nakijkt'. Lees meer over vacaturebemiddeling.

Geef de sollicitanten een sollicitatiebewijs

Vraagt een kandidaat waarmee je een sollicitatiegesprek had een sollicitatiebewijs? Ga in op zijn verzoek en geef hem een bewijs.

Werf de kandidaat aan die jou het meest geschikt lijkt

 • Je bent verantwoordelijk voor de selectieprocedure, het kiezen van een kandidaat, de informatie hieromtrent naar de andere kandidaten en het al dan niet voeren van feedbackgesprekken met de niet weerhouden kandidaten. 
 • Uiteraard is het niet zo dat je verplicht bent om een werkloze sollicitant aan te werven. VDAB richt zich naar alle werkzoekenden, zowel naar werkloze kandidaten als naar werknemers die een andere job willen. Heb je een bepaalde tewerkstellingsmaatregel in je vacature, dan zijn het wel vaak enkel de werkloze sollicitanten die in aanmerking komen.

Verwijder je vacature uit onze jobdatabank als ze ingevuld is

 • Is je vacature ingevuld? Dan is het belangrijk dat ze verwijderd wordt uit de jobdatabank. Anders blijf je sollicitaties ontvangen.
 • Hoe doe je dit?
  • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 19u).
  • Sluit je vacature zelf af via Mijn VDAB. Kies voor 'Beheer een job', klik op de bewuste vacature en klik daarna op 'Afsluiten'.
 • Lever je vacatures via open services? Dan moet je ze afsluiten via je eigen ingavesysteem.

Veelgestelde vraag: ben ik verplicht om sollicitatiefeedback te geven?

Het geven van sollicitatiefeedback is niet verplicht. Lees meer over sollicitatiefeedback.

  Kandidaten zoeken

  • Je mag het zoeken van kandidaten niet automatiseren.
  • Je mag de toepassing 'Vind een werknemer' enkel gebruiken als je bedrijf vacatures heeft gepubliceerd in de VDAB-jobdatabank.
  • Je mag het resultaat van een zoekopdracht niet verwerken of bewaren in je eigen toepassing. Enkel VDAB is eigenaar van deze data.
  • Je mag enkel cv's gebruiken van kandidaten die aangeven dat ze beschikbaar zijn voor werk.
  • Ontvang je cv's op maat via mail? Dan mag je die enkel gebruiken om werkzoekenden aan een gepaste job te helpen.

  Kandidaten contacteren

  • Je mag geen reclameboodschappen versturen naar werkzoekenden.
  • Je mag hen wel contacteren om bijkomende vragen te stellen over de job die ze zoeken en om gepaste vacatures voor te stellen.

  Gegevens kandidaten gebruiken

  • Je mag de gegevens van de werkzoekenden enkel intern gebruiken en in functie van een gepubliceerde vacature.
  • Je mag de gegevens op geen enkele manier doorgeven of ter beschikking stellen aan derden. Niet gratis en ook niet tegen betaling.