U bent hier

Veelgestelde vragen beroepsinlevingsstage (BIS)

Wil je een kandidaat een beroepsinlevingsstage (BIS) laten doen in je bedrijf? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Klap alles open
Hoe vraag ik een BIS aan?

1. Maak een opleidingsplan

Heb je een kandidaat gevonden? Maak een opleidingsplan op in het Nederlands

In je opleidingsplan beschrijf je 3 zaken.

 • Competenties: wat je de kandidaat wil aanleren.
 • Opleidingsacties: hoe je de competenties wil aanleren. 
 • Duurtijd: hoelang de kandidaat er gaat over doen om de competenties aan te leren.

Om je te helpen, stelden we een databank met basisopleidingsplannen op. 

 • Pas het basisopleidingsplan aan op basis van de persoonlijke situatie van je kandidaat.
 • Behoud enkel die competenties die relevant zijn en bedenk opleidingsacties op maat. 

2. Laat je opleidingsplan goedkeuren

Vraag een goedkeuring aan van je opleidingsplan. Doe dit ten laatste 3 weken voor de gewenste startdatum. De aanvraag kan maximaal 3 maanden in de toekomst liggen.

We laten je weten of je opleidingsplan goedgekeurd is en hoelang de BIS gaat duren. De maximale duurtijd bedraagt 6 maanden. (maximum 26 weken)

3. Maak een BIS-contract op 

Maak een BIS-contract op, neem het door met de kandidaat en laat het door hem ondertekenen.

4. Regel praktische zaken voor de start van de BIS

 • Zoek een stagementor binnen je bedrijf die de kandidaat opleidt en begeleidt.
 • Laat je kandidaat verzekeren tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Doe een Dimona-aangifte.
 • Vraag aan je stagementor om het opleidingsplan met de kandidaat te overlopen. Zo zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk.
Hoeveel moet ik betalen voor een BIS?

Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. 

De vergoeding bedraagt maandelijks minimum de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor een voltijdse BIS. Meer info over het GGMMI

Je moet bedrijfsvoorheffing betalen op de vergoeding. 

Kom ik in aanmerking voor een BIS?

Je komt in aanmerking als privébedrijf, overheidsbedrijf of non-profitbedrijf dat gevestigd is in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedereen die in België mag werken, kan een BIS bij je doen.

Voorwaarde is wel dat de stage op vrijwillige basis gebeurt en bedoeld is om extra vaardigheden en competenties te verwerven op de werkvloer. 

Een BIS is níet toegelaten in deze gevallen: 

 • Voor werknemers die een opleiding volgen in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
 • Voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van een opleiding die ze volgen in een erkende onderwijsinstelling in België. Opgelet: voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten of cursisten in het kader van een opleiding in het buitenland, kan BIS wel. 
 • Voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
 • Voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
 • Voor beschermde beroepstitels als de kandidaat niet in het bezit is van de vereiste beroepskwalificatie.

Meer info over het toepassingsgebied.

Wat als mijn kandidaat een uitkering ontvangt?

Dan kan hij tijdens zijn voltijdse BIS een deel van zijn werkloosheidsuitkering blijven ontvangen op voorwaarde dat hij een vrijstelling van beschikbaarheid krijgt van VDAB.

De kandidaat mag zijn BIS pas starten als zijn vrijstelling goedgekeurd is.