Vraag als werkgever de tussenkomst aan

Heeft je medewerker het recht gekregen op een tussenkomst arbeidsgereedschap, -kledij en werplekaanpassing? Dan kan je een tussenkomst aanvragen voor een werplekaanpassing. We leggen uit hoe je dit doet.

 1. Vul het aanvraagformulier in

  Log in op Mijn VDAB en vul het online aanvraagformulier in

  Heb je nog geen login? Registreer je dan eerst. Heb je al een login, maar ken je je wachtwoord niet meer? Bel naar het gratis nummer 0800 30 700.

  Lukt het niet om je aanvraag online te doen? Vul dit aanvraagformulier in, print het, onderteken het en bezorg het ons.


 2. Bezorg ons je offerte en de eventuele andere bewijsstukken

  Vraag een offerte aan de winkel of leverancier waar je het materiaal voor de werkplekaanpassing gaat aankopen of die de werkplekaanpassing gaat doen en bezorg ze ons.

  Opgelet:

  • Wil je een wagen aanpassen om hem rijgeschikt te maken voor je medewerker?
   • Bezorg ons dan een offerte voor de wagen zonder aanpassingen én een offerte voor dezelfde wagen maar met aanpassingen. Op die manier krijgen we zicht op het prijsverschil.
   • Vraag aan je medewerker om ons een kopie te bezorgen van het rijbewijs met de codes en een kopie van het rijgeschiktheidsattest Cara (als je medewerker dit bezit).
  • Wil je een lift installeren in je bedrijf? Bezorg ons dan minstens 2 offertes voor de lift. 

 3. Een expert neemt contact met je op

  Een van onze experts neemt contact met je op om je aanvraag te bespreken en laat je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

  Ga je niet akkoord met onze beslissing? Vul binnen de 45 dagen het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het ons.


 4. Koop het materiaal aan voor de werkplekaanpassing

  Heeft onze expert je laten weten dat je aanvraag goedgekeurd is? Koop het materiaal aan voor de werkplekaanpassing en laat ze uitvoeren. Je hebt hier een jaar de tijd voor.

  Je kan het bedrag voorschieten of afspreken met de winkel dat wij direct aan hen betalen.

  Heb je het bedrag voorgeschoten? Bezorg ons binnen de 6 maanden de factuur en je betalingsbewijs. Je kan dit zelf doen of aan de winkel vragen om dit te doen. We storten het verschuldigde bedrag terug op je rekening.


Stel je vraag

Heb je een vraag over een tegemoetkoming of wil je meer info op basis van je persoonlijke situtatie?

Contacteer ons