Pagina spoor

Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing

* = Verplicht veld

Gegevens van de onderneming

Plaats tewerkstelling
  
  
 
 
  
  
Contactpersoon
 

Gegevens van de werknemer

 
(dd-mm-jjjj)
Adresgegevens
  
  
 
 
  
  

Aanvraag gegevens

  help
  help
 euro  help
(dd-mm-jjjj)  
Ik verklaar:
 • dat de aanpassing rechtstreeks noodzakelijk is voor het aanleren of uitoefenen van professionele activiteiten
 • dat de aanpassing niet courant gebruikelijk is in de beroepstak waarin de persoon met een arbeidshandicap tewerkgesteld is
 • voor de aanpassing van de arbeidspost geen enkele tegemoetkoming van andere diensten te krijgen
 • voor de aanpassing krijg ik een gedeeltelijke tegemoetkoming. Het bedrag vermeld ik in de rubriek 'geschatte kostprijs'
 • dat de arbeidspost niet aangepast moet worden omwille van een ongeval van de werknemer
 • de werknemer waarvoor de aanpassing gebeurt minimum 6 maanden in dienst te houden
 • elke aangepaste arbeidspost bij voorrang voor te behouden voor een werknemer met arbeidshandicap
 • de aanpassing, voor zover er tegemoetkoming voor werd verleend, niet als bedrijfslasten in te brengen bij de belastingsaangifte
 • akkoord te gaan dat de beslissing tot tenlasteneming door de VDAB slechts geldig is, indien:
  • binnen het jaar na deze beslissing tot de uitvoering van de aanpassing van de arbeidspost is overgegaan.
  • de facturen binnen de zes maanden na de uitvoering van de aanpassing van de arbeidspost in te dienen bij de VDAB.
  • de uitvoering van de aanpassing van de arbeidspost nog niet gebeurd is voor de datum van de goedkeuring van de aanvraag tot tussenkomst.
 • aan de VDAB alle gevraagde documenten inzake de aanpassing voor te leggen.
 • de medewerkers van VDAB of een aangestelde toegang te geven tot de werkplek om de noodzakelijkheid en de omvang van de aanpassing te beoordelen


 
 of  Annuleer