U bent hier

Medewerkers met een gezondheidsprobleem tewerkstellen

Geef je kansen aan medewerkers met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem? Ontdek hoe we jou en je medewerker samen met onze partners ondersteunen.

1. Overheidssteun

Je krijgt een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) ter compensatie van het rendementsverlies van je medewerker met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking.

Bovendien betalen we je kosten terug als je een aanpassing doet aan zijn werkplek.

Je medewerker komt zelf ook in aanmerking voor interessante tegemoetkomingen. 

2. Loopbaanbegeleiding

Heeft je medewerker het moeilijk om zijn job goed uit te oefenen door zijn arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem? Of wil hij na een ziekte of een ongeval terug bij jou aan de slag, maar weet hij niet hoe hij dit best aanpakt? 

Dan biedt loopbaanbegeleiding een uitweg.

Een loopbaancoach bekijkt samen met je medewerker waar hij het moeilijk mee heeft en zoekt een oplossing. 

Volgt je medewerker loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum, dan kan hij betalen met loopbaancheques. Zo betaalt hij zelf maar een klein deel van de begeleiding. 

3. Coaching op de werkvloer

Naast loopbaanbegeleiding, kan je medewerker ook beroep doen op coaching op de werkvloer.

Een jobcoach van een GOB begeleidt hem gratis op de werkvloer. De jobcoach bekijkt welke noden hij heeft en hoe hij hier kan aan tegemoetkomen.

Bovendien coacht hij ook jou en je collega's zodat jullie weten hoe jullie hem het best kunnen ondersteunen.

Interesse? Vraag je medewerker om contact op te nemen met een GOB in zijn buurt

4. Begeleiding na ziekte

Krijgt je medewerker een ziekte- of invaliditeitsuitkering of is hij minstens 4 maand technisch werkloos door medische redenen? 

Dan begeleiden we hem gratis met onze partners om terug aan de slag te gaan.

  • We gaan na wat zijn sterke punten zijn en welke job het best bij hem past.
  • Hij krijgt sollicitatiebegeleiding.
  • Hij loopt stage in verschillende bedrijven om te ontdekken wat hem het best ligt en ervaring op te doen.
  • Hij volgt een opleiding om extra vaardigheden op te doen.
  • Hij bekijkt samen met zijn begeleider of hij terug bij jou aan de slag kan. Is dit niet het geval dan zoekt zijn begeleider een andere job.

Is je medewerker geïnteresseerd in deze begeleiding? Dan kan hij bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) voor meer info.

Ook interessant

Maak gebruik van werkplekleren om een kandidaat met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking op te leiden op de werkvloer.