Geef je medewerkers de kans om Nederlands te oefenen

Een nieuwe taal leer je pas echt als je de kans krijgt om te oefenen. Met deze tips geef je je anderstalige medewerkers de kans om Nederlands in te oefenen op de werkvloer. 

Spreek helder en schrijf helder

Laat je collega's met elkaar praten

Organiseer momenten waarop je Nederlandstalige en anderstalige collega's. met elkaar kunnen praten. Bijvoorbeeld via conversatietafels of taalduo's.

Zo oefenen je anderstalige medewerkers Nederlands én stimuleer je de sociale contacten op de werkvloer.

Een nieuwe taal leer je pas echt als je de kans krijgt om te oefenen. Met deze tips geef je je anderstalige medewerkers de kans om Nederlands in te oefenen op de werkvloer. Focus op taal

  • Richt een taalhoek in met leermateriaal, boeken en een krant zoals Wablieft, in helder Nederlands.
  • Publiceer taaltips op intranet of in de personeelsnieuwsbrief.
  • Moedig je medewerkers aan om ook buiten de werkuren Nederlands te leren en te oefenen.

Stimuleer hen om actief deel te nemen aan vergaderingen 

  • Zit vooraf samen met je anderstalige medewerkers om de vergadering voor te bereiden en bespreek achteraf hoe de vergadering voor hen verliep.
  • Zorg dat iedereen heldere taal gebruikt en voorzie visuele ondersteuning via slides (agenda, relevante documenten...).
  • Vraag expliciet naar de mening van de deelnemers, luister aandachtig en onderbreek hen niet. Je kan eventueel ook een poll organiseren over een bepaald onderwerp.

Goed om weten

Wil je ondersteuning? Lees meer op 'anderstalig talent tewerkstellen'