Hulp om opnieuw aan de slag te gaan

Was je medewerker een tijd afwezig en wil hij weer aan de slag? Of wil jij je medewerker opnieuw aan het werk helpen? Ontdek welke hulp jij en je medewerker kunnen krijgen.

Hulp die je medewerker kan inroepen

Je medewerker kan gratis een afspraak maken met de arbeidsarts om te bekijken of een terugkeer naar het werk haalbaar is.

Tijdens het gesprek bespreekt de arbeidsarts de terugkeermogelijkheden:

  • zijn er aanpassingen aan de werkplek nodig?
  • zijn er wijzigingen in het takenpakket mogelijk?
  • is het een goed idee om deeltijds aan de slag te gaan?

Dit gesprek is vrijblijvend. Je medewerker kan zelf beslissen om het advies van de arbeidsarts te volgen of niet.

Is het voor je medewerker niet haalbaar om terug zijn oude job uit te oefenen, dan kan hij onze hulp inroepen om een nieuwe job te vinden.

Hulp die jij als werkgever kan inroepen

Is je medewerker minstens vier maanden onafgebroken afwezig? Dan kan je aan de arbeidsarts vragen om een re-integratietraject op te starten.

De arbeidsarts bekijkt dan samen met je medewerker of terugkeer naar de werkvloer haalbaar is.

  • Oordeelt de arbeidsarts dat je medewerker niet meer terug kan naar de vroegere functie? Dan moet je binnen de twaalf maanden aangepast werk zoeken binnen je bedrijf. 
  • Oordeelt de arbeidsarts dat aangepast werk binnen je bedrijf ook niet mogelijk is? Dan mag je je medewerker ontslaan omwille van medische overmacht.

In beide gevallen kan de arbeidsarts je medewerker aanmelden bij VDAB. Wij begeleiden je medewerker dan gratis met onze partners om weer aan de slag te gaan.

Meer informatie? Contacteer je arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat of lees meer op de website van het RIZIV.

Ook interessant

Ontdek alle ondersteuning die je kan krijgen als je een medewerker hebt met een gezondheidsprobleem.