Gesprek met expert arbeidsbeperking als je een VOP krijgt

Krijgt je werkgever een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) omwille van je arbeidsbeperking, dan kunnen we langskomen op je werk.

Wanneer komen we langs?

We komen langs als je werkgever de premie die hij voor je krijgt wil verhogen of de duur ervan wil verlengen.

Waarom willen we met je praten?

We willen graag een beeld krijgen van je job en de aanpassingen die je werkgever voor je moet doen. Zo kunnen we beslissen of je werkgever inderdaad recht heeft op een hogere premie of op een verlenging van de premie.

Welke vragen stellen we?

Enkele vragen die we kunnen stellen:

 • Wat zijn je taken?
 • Heb je het gevoel dat je taken aangepast zijn aan je mogelijkheden?
 • Heeft je werkgever bepaalde taken voor je aangepast?
 • Krijg je extra hulp van je collega's?
 • Zou je graag meer hulp krijgen van je collega's?
 • Neem je meer pauzes dan de andere collega's?
 • Werk je minder uren dan de andere collega's?
 • Heb je aangepast werkgereedschap of aangepaste werkkledij?
 • Heeft je werkgever aanpassingen voor je gedaan aan het gebouw of aan machines?
 • Wat kost je moeite tijdens je werk?
  • Staan, zitten, liggen, knielen, hurken...
  • Stappen, klimmen, kruipen of bepaalde bewegingen van je arm, hand, been, voet, romp...
  • Tillen, dragen, duwen, trekken...
  • Zien, horen, ruiken, voelen, evenwicht...
  • Spreken, schrijven, lezen, rekenen...
  • Werken bij kunstlicht, daglicht...
  • Werken in koude of warmte, bij wisselende temperaturen...
  • Werken in een omgeving met harde of plotse geluiden
  • Werken in een omgeving met trillingen
  • Informatie opnemen, instructies volgen, je concentreren, snel reageren...
 • Heb je last van de gevolgen van medicatie of behandelingen?
 • Zijn er dingen waar nu nog te weinig rekening mee gehouden wordt?
 • Zou je graag bijkomende ondersteuning krijgen van een gespecialiseerde dienst?

Mag iemand me helpen tijdens het gesprek?

Ja, je mag iemand meebrengen die je kan helpen tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld: een jobcoach, familielid, vriend... Je werkgever kan je vertellen wanneer het gesprek doorgaat.

Wil je meer info over dit gesprek?