U bent hier

Tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing

Moet je de werkplek van je medewerker aanpassen omwille van zijn arbeidshandicap? Dan kom je als werkgever in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing. We leggen uit wie, wat en hoe.

Klap alles open
Wat houdt een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing in?

Moet je de 'arbeidspost' (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden) van je nieuwe medewerker aanpassen omwille van zijn arbeidshandicap? Dan betaalt VDAB de kosten voor de aankoop én de installatie van het materiaal terug.

Dit kan bijvoorbeeld gaan over het installeren van een lichtsignaal op een machine die enkel geluidssignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, aangepast sanitair, een traplift…

Let wel: koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan krijg je slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming: VDAB betaalt je dan enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel. 

Bijvoorbeeld: als een deur voor je medewerker met een arbeidshandicap geautomatiseerd moet worden, betaalt VDAB enkel de kost van de automatisatie en niet de kost van de deur. 

De voorwaarden voor deze tegemoetkoming:

 • De aanpassing is nog niet beschikbaar in je bedrijf, is niet courant in de beroepstak van je medewerker en is noodzakelijk voor je medewerker om z'n werk beter uit te voeren. Als de aanpassing er is, moet hij voorrang krijgen bij het gebruik ervan.
 • Je krijgt geen enkele andere tegemoetkoming voor de aanpassing en de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
 • Je mag de tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij de belastingaangifte.
 • Je mag de aanpassing pas doen als je de tegemoetkoming aangevraagd hebt en bericht kreeg dat je aanvraag goedgekeurd werd. Werd je aanvraag goedgekeurd, dan moet je de aanpassing binnen het jaar doen. Heb je de aanpassing gedaan, dan dien je de facturen en betaalbewijzen binnen de 6 maanden in bij VDAB.
 • Als je de aanpassing aanvraagt, moet je VDAB de kans geven om je werkplek te komen bekijken en in te schatten of de aanpassing echt noodzakelijk is.
 • Het mag niet gaan over een aanpassing die je sowieso moet voorzien op basis van de wet rond preventie en welzijn op het werk.

Interessant om te weten: je medewerker met een arbeidshandicap kan ook zélf arbeidsgereedschap of -kledij aankopen waar hij eigenaar van wordt. Bijvoorbeeld: een braillelezer, een brailleleesregel, groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, signalisatie... VDAB betaalt hem dan de kosten terug.

Welke werknemers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing?

Mensen met een arbeidshandicap die bij jou werken of een een individuele beroepsopleiding volgen, én van VDAB het recht kregen op deze maatregel. 

Meer info over de voorwaarden om het recht te kunnen krijgen.

Hoe vraag ik een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing aan?

Je kan de tegemoetkoming op 2 manieren aanvragen:

 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Regel het zelf.

Regel je het zelf? Volg dit stappenplan:

Stap 1: vul het online formulier Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing in, print het en onderteken het.

 • In dit formulier moet je gegevens over je bedrijf en je werknemer ingeven en een aantal aanvraaggegevens, onder andere:
  • Je rekeningnummer.
  • Een omschrijving van de taken van je werknemer.
  • Een beschrijving van de wijzigingen die je wil doen aan de arbeidspost van je werknemer.
  • De geschatte kostprijs van de aanpassing.
   Opgelet: koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan betaalt VDAB enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel. Vul bij kostprijs dan dit verschil in. 
 • Tip: je kan dit formulier ook in Mijn VDAB invullen en printen. Dan hoef je je persoonsgegevens niet zelf in te geven, kan je de status van je aanvraag bekijken (aanvraag, behandeling, betaling). Klik hiervoor in Mijn VDAB bij 'Premies' op 'Premies arbeidshandicap'. 

Stap 2: verstuur het aanvraagformulier via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Die bekijkt je aanvraag en laat je weten of je er recht op hebt of niet. Het kan ook dat de dienst je opbelt voor meer info of een bezoek brengt aan je bedrijf om te zien of de aanpassing echt nodig is.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing van VDAB? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek tot heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

Stap 3: werd je aanvraag goedgekeurd, koop dan het materiaal voor de arbeidspostaanpassing en installeer het.

 • Je moet zowel de aankoop en de installatie binnen het jaar doen na de goedkeuring.
 • Je kan het bedrag zelf voorschieten of afspreken met de winkel dat VDAB rechtstreeks aan hen gaat betalen.
 • Wil je dat VDAB rechtstreeks betaalt, neem dan het document ‘verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier’ mee naar de winkel en laat het door hen invullen. De dienst Arbeidsbeperking bezorgde je dit document via de post op het moment dat ze je aanvragen goedkeurde.
 • Vraag zeker een factuur en hou die samen met het betalingsbewijs bij! 

Stap 4: bezorg de nodige documenten aan onze dienst arbeidsbeperking

 • Bezorg de factuur, het betalingsbewijs en het document 'verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier' (als je dit gebruikt hebt) binnen de 6 maanden na je aankoop via de post aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Je kan dit zelf in orde brengen of de winkel waar je de aankopen deed kan dit in jouw plaats doen.
 • Heb je het bedrag voorgeschoten? Dan stort VDAB het verschuldigde bedrag terug op je rekening.

Wil je meer info of heb je nog vragen? 

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking.