Doelgroepvermindering mentors

Schakel je een ervaren werknemer in als 'mentor' in jouw bedrijf? Dan kom je misschien in aanmerking voor een mentorkorting.

Wat houdt deze maatregel in?

De 'doelgroepvermindering mentors' is een maatregel van de Vlaamse overheid.

Schakel je een ervaren werknemer in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in je bedrijf? Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van maximum 800 euro van de werkgeversbijdragen voor die werknemer.

De hoogte van de vermindering hangt af van:

  • de categorie waartoe de jongeren behoren,
  • het aantal jongeren dat je opleidt in jouw bedrijf, en
  • het aantal uren begeleiding dat die jongeren krijgen.

Voor wie?

Je bent als werkgever gevestigd in het Vlaamse Gewest en behoort tot de privésector,  socialprofitsector of overheid. Je organiseert stages of opleidingen voor jongeren die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden en schakelt daarvoor een of meer werknemers in als mentor.

Meer informatie