Onderdelen van een BIS-contract

Wil je een kandidaat een beroepsinlevingsstage (BIS) laten lopen in je bedrijf, dan moet je een BIS-contract afsluiten. Zo'n contract bevat deze onderdelen.

 • De identiteit van de partijen.
 • De plaats van uitvoering van de beroepsinlevingsstage.
 • Het voorwerp, de aanvangsdatum en de duur van het beroepsinlevingsstagecontract. Maximum 6 maanden, verlenging inbegrepen.
 • De dagelijkse en wekelijkse duur van de aanwezigheid in de onderneming.
 • De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsstage van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.
  • Deze vergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing.
  • Voor de beroepsinlevingsstages gesloten vanaf 1 juli 2015 valt de RSZ-plicht weg. Er moet een Dimona STG gebeuren door de werkgever.
 • De wijze waarop een einde kan worden gemaakt aan de beroepsinlevingsstage.
 • Een opleidingsplan dat goedgekeurd is door VDAB.
 • Datum van opstelling. Het beroepsinlevingsstagecontract wordt per stagiair ten laatste op het tijdstip van aanvang van de stage opgesteld en ondertekend.