U bent hier

Premie als je een langdurig werkzoekende aanwerft

© Shutterstock

Neem je een werkzoekende in dienst die minstens 2 jaar op zoek was naar een job? Dan beloont de overheid je en krijg je een premie van ruim 4.000 euro. 

Wat is het?

Met de 'aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden' wil de overheid de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden te bevorderen.

Werf je een medewerker aan die minstens 2 jaar op zoek was naar een job, dan krijg je een eenmalige premie die uitbetaald wordt in 2 schrijven. 

Premie
  Werkt tussen 30 en 80% Werkt meer dan 80%
Eerste schijf 750 euro 1.250 euro
Tweede schijf 1.800 euro 3.000 euro

Voor wie

Je behoort tot de privésector, de overheid of bent een vzw of dienstenchequebedrijf.

Je medewerker:

  • werkt in een vestiging in het Vlaamse Gewest,
  • was minstens 2 jaar ingeschreven als werkzoekende bij VDAB toen je hem in dienst nam, 
  • was op het einde van het kwartaal waarin je hem in dienst nam minstens 25 jaar en jonger dan 55, 
  • is nog niet langer dan 3 maanden bij jou in dienst. 
  • is aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst, en
  • werkt minstens 30%.

Meer weten

Hoe aanvragen?

Vraag de premie aan binnen de 3 maanden nadat je de medewerker in dienst nam.

Bekijk het stappenplan op vlaanderen.be