U bent hier

Premie als je een langdurig werkzoekende aanwerft

Werf je een langdurig werkzoekende aan die minstens 25 jaar is en jonger is dan 55? Dan heb je mogelijk recht op een aanwervingsincentive. We leggen uit wat de aanwervingsincentive inhoudt, wie in aanmerking komt en hoe je ze aanvraagt.

Wat houdt de aanwervingsincentive in?

De aanwervingsincentive is een premie voor de werkgever en heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden financieel aantrekkelijk te maken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de aanwervingsincentive?

Alle werkgevers komen in aanmerking: zowel private als publieke bedrijven, profit als non-profitbedrijven en vzw's,

De werknemer die je aanwerft, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hij is op het ogenblik van indiensttreding minstens twee jaar ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. 
  • Hij is minstens 25 jaar en jonger dan 55 jaar op het einde van het kwartaal van de indiensttreding. 
  • Je hebt hem aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst die hieraan gelijkgesteld wordt (dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mag voorafgaan door tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal drie maanden als dit gangbaar is in het wervingsbeleid van de onderneming).
  • Hij wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Zijn arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017.

Hoeveel bedraagt de aanwervingsincentive?

De aanwervingsincentive bedraagt 4.250 euro en wordt uitbetaald in twee delen:

  • een eerste deel van 1.250 euro na drie maanden tewerkstelling en
  • de overige 3000 euro na een jaar tewerkstelling.

Hoe vraag ik de aanwervingsincentive aan?

Meer info over hoe je de aanwervingsincentive kan aanvragen vind je op werk.be/awi

Waar vind ik meer info over de aanwervingsincentive?

Het departement Werk en Sociale Economie beheert de aanwervingsincentive. Je kan bij hen terecht met al je vragen.