U bent hier

Sancties als je de kwaliteitsrichtlijnen niet volgt

Beantwoordt de vacature die je op vdab.be publiceert niet aan de kwaliteitsrichtlijnen of gebruik je de cv-databank op een verkeerde manier? Dan kan je een sanctie krijgen.

Je vacature beantwoordt niet aan de kwaliteitsrichtlijnen

 • Aanpassen van je vacature
  • VDAB behoudt zich het recht voor om noodzakelijke aanpassingen te doen aan je vacature als ze niet beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten.
  • Bijvoorbeeld:
   • het weglaten van wettelijk of deontologisch niet toegelaten vermeldingen,
   • het verbeteren van storende taalfouten,
   • het verwijderen van discriminerende zaken op het vlak van geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, godsdienst, handicap, gezondheidstoestand...,
   • het afsluiten van je vacature.
 • De samenwerking beëindigen

  • VDAB behoudt zich het recht voor om de samenwerking stop te zetten in geval van ernstige inbreuken tegen de kwaliteitsrichtlijnen. Bijvoorbeeld: je vermeldt een verwachte investering niet op je vacature.

  • Daarnaast kan VDAB de samenwerking ook stopzetten in de volgende gevallen.

   • Als de activiteiten van jouw onderneming indruisen tegen de wettelijke bepalingen zoals een vermoeden van piramide- of kettingverkoop of gelijkaardige activiteiten.
   • Als de activiteiten van jouw onderneming kunnen ervaren worden als strijdig met de goede zeden.
   • Als je je niet houdt aan wettelijke bepalingen inzake arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, toepasselijke cao's... Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van de inspectiediensten.

Je gebruikt de cv-databank niet op de juiste manier

 • Leef je de kwaliteitsrichtlijnen in verband met de cv-databank niet na, dan word je hiervan op de hoogte gebracht via mail.
 • Gebruik je de persoonsgegevens van kandidaten op een oneigenlijke manier? Dan wordt je toegang tot Mijn VDAB onmiddellijk stopgezet, zonder voorafgaande ingebrekestelling en moet je een forfaitaire schadevergoeding van 1.250 euro betalen per gemaakt misbruik in de twee maanden voorafgaand aan de vaststelling van het misbruik.