Wie mag in België werken en wie niet?

Hoe weet je of een vluchteling in België mag werken of niet? We leggen in mensentaal uit hoe je dit kan nagaan. 

Algemeen

Als werkgever ben je verplicht om na te gaan of je medewerkers legaal in België verblijven en of ze hier mogen werken. Hoe doe je dit?

 • Vraag naar de verblijfsvergunning en bekijk of ze nog geldig is. De vervaldatum die erop staat, mag nog niet verstreken zijn.
 • Gaat het over een asielzoeker of subsidiair beschermde? Vraag dan ook naar zijn arbeidskaart. Een asielzoeker of subsidiair beschermde mag enkel in België werken als hij een arbeidskaart kan voorleggen. Bekijk of deze arbeidskaart nog geldig is. De vervaldatum die erop staat, mag nog niet verstreken zijn.

Tip: neem een kopie van deze documenten. Zo kan je ze laten zien aan de sociale inspectie als die langskomt.

Specifiek

Welke documenten de betrokkene heeft, hangt af van zijn statuut. We geven een overzicht. 

 • Asielzoekers

  • Asielzoekers moeten in het bezit zijn van een geldig attest van immatriculatie A, dat een tijdelijk verblijf in België toelaat. Dit attest is drie maanden geldig en kan verlengd worden zolang de aanvraag voor erkenning loopt. Naast dit attest hebben ze ook een arbeidskaart C nodig om te kunnen werken in België.
  • Asielzoekers mogen werken in België tot er een beslissing valt van het Commissariaat voor de Vluchtelingen. Wordt er beslist dat ze in België mogen blijven als erkend vluchteling of als subsidiair beschermde, dan mogen ze blijven werken. Is de beslissing negatief dan moeten ze het land verlaten en moet de tewerkstelling worden stopgezet.
 • Erkende vluchtelingen

  • Personen die erkend worden als vluchteling krijgen in plaats van hun attest van immatriculatie een elektronische vreemdelingenkaart B (EVK B). Deze kaart is 5 jaar geldig.
  • Personen met dit statuut mogen vrij werken in België. Ze hebben geen arbeidskaart nodig.
 • Subsidiair beschermden

  • Subsidiair beschermden krijgen een tijdelijk verblijfsrecht. Hun attest van immatriculatie wordt ingetrokken en zij krijgen een elektronische vreemdelingenkaart A (EVK A). Deze kaart is 1 jaar geldig. Indien de omstandigheden van het statuut nog dezelfde zijn, kan de kaart met 2 jaar worden verlengd.
  • Personen met dit statuut moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart C om te mogen werken in België.
 • Asielzoekers in beroep

  • Asielzoekers in beroep hebben het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten met een termijn van 30 dagen. De gemeente trekt het attest van immatriculatie in. Als ze een beroep indienen, moet de gemeente hen een bijlage 35 geven. Dit document geeft hen een wettig verblijf gedurende de behandeling van hun beroep. De bijlage is 3 maanden geldig en moet maandelijks verlengd worden. Na een eventuele negatieve beslissing krijgen ze een tweede bevel om het grondgebied te verlaten. 
  • Personen met dit statuut moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart C om te mogen werken in België.

Opgelet

Asielzoekers 'na einde procedure met negatieve beslissing' moeten het grondgebied verlaten en mogen niet werken in België.

Wil je meer weten over toelating tot arbeid? Surf naar vlaanderen.be of agii.be