Voorwaarden betaling outplacement bij schulden

Kan je omwille van schulden de outplacement van je ontslagen medewerkers niet betalen? Dan betalen wij voor jou de kosten onder bepaalde voorwaarden. We zetten de voorwaarden op een rijtje.

Om in aanmerking te komen voor de betaling van outplacement bij schulden, moeten de medewerkers aan wie je outplacement aanbiedt, aan deze drie voorwaarden voldoen.

 • Ze werkten bij jou als werknemer, gefailleerde zelfstandige of helper van gefailleerde zelfstandigen.
 • Ze zijn gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • Ze werden werkloos ten gevolge van:
  • een faillissement van je onderneming
  • financiële mogelijkheden in je onderneming
  • een gerechtelijke reorganisatie van je onderneming,
  • een gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen, of
  • een vrijwillige vereffening van een vzw door kennelijke staat van onvermogen.

Werden je medewerkers werkloos omwille van financiële moeilijkheden? Dan moet je aan de hand van je jaarrekeningen kunnen bewijzen dat je niet over de financiële middelen beschikt om hun outplacement te betalen.