Sancties als je de voorwaarden of kwaliteitsrichtlijnen niet volgt

Als je een VDAB-account hebt, moet je de algemene voorwaarden en kwaliteitsrichtlijnen volgen. Doe je dit niet, dan krijg je een sanctie.

We passen je vacature aan

 • VDAB behoudt zich het recht voor om noodzakelijke aanpassingen te doen aan je vacature als je de algemene voorwaarden of kwaliteitsrichtlijnen niet volgt. 
 • Bijvoorbeeld:
  • het weglaten van wettelijk of deontologisch niet toegelaten vermeldingen,
  • het verbeteren van storende taalfouten,
  • het verwijderen van discriminerende zaken op het vlak van geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, godsdienst, beperking, gezondheidstoestand...
  • het afsluiten van je vacature.

We beƫindigen de samenwerking

VDAB behoudt zich het recht voor om de samenwerking stop te zetten in geval van ernstige inbreuken tegen de algemene voorwaarden of kwaliteitsrichtlijnen. Bijvoorbeeld:

 • Je vermeldt een verwachte investering niet op je vacature.
 • De activiteiten van je onderneming druisen in tegen de wettelijke bepalingen zoals een vermoeden van piramide- of kettingverkoop of gelijkaardige activiteiten.
 • De activiteiten van je onderneming kunnen ervaren worden als strijdig met de goede zeden.
 • Je houdt je niet aan wettelijke bepalingen inzake arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, toepasselijke cao's... Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van de inspectiediensten.
 • Je gebruikt de persoonsgegevens van kandidaten op een oneigenlijke manier. In dit geval zetten we de toegang tot Mijn VDAB onmiddellijk stop, zonder voorafgaande ingebrekestelling en moet je een forfaitaire schadevergoeding van 1.250 euro betalen per gemaakt misbruik in de twee maanden voorafgaand aan de vaststelling van het misbruik.