Aanwervingsincentive: premie als je een langdurig werkzoekende aanwerft

Neem je een werkzoekende in dienst die al minstens 2 jaar ingeschreven is als werkzoekende bij VDAB? Dan kan je een premie krijgen tot maximum 4.250 euro.

Wat houdt deze maatregel in?

Met deze aanwervingsincentive wil de Vlaamse overheid de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden bevorderen.

Werf je een medewerker aan die al minstens 2 jaar op zoek is naar een job, dan krijg je een eenmalig een premie die uitbetaald wordt in 2 schijven. 

Premie
  Werkt tussen 30 en 80% Werkt meer dan 80%
Eerste schijf maximum 750 euro maximum 1.250 euro
Tweede schijf maximum 1.800 euro maximum 3.000 euro


Voor wie?

Je behoort als werkgever tot de privésector, de overheid of je bent een vzw of dienstenchequebedrijf.

Je medewerker:

  • werkt in een vestiging in het Vlaamse Gewest,
  • is minstens 2 jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB bij indiensttreding,
  • is op het einde van het kwartaal waarin je hem in dienst neemt minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar, 
  • is aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst, en
  • werkt minstens 30%.


Meer informatie


Hoe aanvragen?

Vraag de premie aan binnen de 3 maanden na indiensttreding.

Bekijk het stappenplan op vlaanderen.be