Outplacement aanbieden

Als je een medewerker ontslaat, ben je in bepaalde gevallen verplicht om hem outplacement aan te bieden. Outplacement houdt in dat je ontslagen medewerker begeleid wordt om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden. We leggen uit wat de regels zijn.

Algemene regeling

Heeft je medewerker een opzegtermijn of ontslagvergoeding (verbrekingsvergoeding) van 30 weken of meer, dan moet je hem outplacement aanbieden. 

  • Moet je medewerker zijn opzegtermijn presteren? Dan moet je binnen de 4 weken na het begin van zijn opzegtermijn outplacement aanbieden. 
  • Ontvangt je medewerker een ontslagvergoeding? Dan moet je hem binnen de 15 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is outplacement aanbieden.

Heeft je medewerker een ontslagvergoeding van 30 weken of meer? Dan mag je 4 weken van zijn ontslagvergoeding inhouden om de outplacement te betalen. Vermeld duidelijk op het C4-document van je ontslagen medewerker dat je de ontslagvergoeding met 4 weken inkort.

Bijzondere regeling

Heeft je medewerker een opzegtermijn of ontslagvergoeding van minder dan 30 weken? Dan ben je verplicht om hem -binnen de 15 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is- outplacement aan te bieden als hij aan deze drie voorwaarden beantwoordt:

  • hij wordt niet om een dringende reden ontslagen,
  • hij is op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar, en
  • hij was minstens één jaar ononderbroken in dienst bij je.

Werkt hij minder dan halftijds, is hij op het moment van het ontslag 62 jaar of ouder, of kan hij bewijzen dat hij 42 jaar gewerkt heeft? Dan moet je hem geen outplacement aanbieden, tenzij hij binnen de 2 maanden na zijn ontslag expliciet vraagt om outplacement te mogen volgen.

Interessante premies

Als je een medewerker outplacement aanbiedt, sta jij in voor de outplacementkosten. 

Heb je schulden of heb je medewerkers ontslagen omwille van een herstructurering? Dan betalen wij de outplacement onder bepaalde voorwaarden. 

 
 

Meer weten over outplacement?