Info over onze API's

We leggen uit welke API's we als VDAB aanbieden en hoe ze je kunnen helpen om integratieproblemen op te lossen. 

Wat is een API?

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar communiceren. Het is de boodschapper die een vraag overbrengt en een antwoord terugkoppelt.

Je kan je dit als volgt voorstellen: een kelner (de API) in een restaurant brengt de bestelling (vraag) van de klant naar de keuken en brengt de bestelde gerechten (het antwoord) naar de tafel.

Hoe kunnen onze API's jou helpen?

API's zijn een alternatieve, geautomatiseerde toegangspoort tot enkele VDAB-systemen (naast de mogelijkheden op de website).

Iedere partner die informatie wil uitwisselen met VDAB kan een API gebruiken.

Een voorbeeld: door een koppeling tussen je eigen HR-systeem en onze jobdatabank kan je als werkgever je vacatures automatisch op vdab.be publiceren. 

Voordelen:

  • Je bespaart tijd.
  • Je vermijdt dubbel werk.
  • Er staat altijd een juiste versie op vdab.be.
  • Je krijgt ondersteuning als je vragen hebt of problemen.

Welke VDAB-API's kan je gebruiken?

We zetten onze verschillende API's op een rijtje.

Cv-API

Als partnerorganisatie kan je data van cv's die gepubliceerd zijn op vdab.be in je eigen HR-systeem bewaren en gebruiken tot het cv niet meer gepubliceerd. Voorwaarde is dat de werkzoekenden hiervoor hun toestemming geven.

Vacature Posting-API

Door een koppeling tussen je eigen HR-systeem en onze jobdatabank kan je als werkgever je vacatures automatisch op vdab.be publiceren. 

Vacatures-API 

Met deze API kan je vacatures opvragen die gepubliceerd zijn op vdab.be. 

Competent 2-API

Deze API bevat beroepscompetentieprofielen. Elke competentie beschrijft een vaardigheid met bijhorende gedragsindicatoren en kenniselementen.

Opleiding-API

Deze API bevat opleidings- en cursusinformatie van VDAB en partners.

Referentie-API

Dit is een verzameling van referentielijsten (opvraagbaar als API’s) die in functie staan van andere API’s. Bijvoorbeeld om de vertaling van codes in vacatures op te vragen.

Competent Conversion-API

Je kan deze API gebruiken om van de ene naar de andere Competentversie te converteren.

Dit kan tussen de twee grote Competentversies, en tussen de kwartaalversies van Competent 2 zelf.
 

Ontdek meer over de verschillende VDAB-API’s

Wie komt in aanmerking en hoe doe je een aanvraag?

VDAB wisselt data uit met partners en organisaties. Dit kan enkel voor professionele doeleinden en de uitwisseling moet een toegevoegde waarde hebben voor beide partijen.

Wil je een aanvraag doen? Mail naar openservices@vdab.be. Na je aanvraag volgt er een verkennend gesprek.

De afname van een API kadert in een partnership met VDAB en gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Op deze pagina