Wat is een tewerkstellingscel?

Een tewerkstellingscel heeft als doel ontslagen werknemers te begeleiden en hen maximale kansen te geven om een nieuwe job te vinden.

Werken er meer dan 20 werknemers in je onderneming en ga je over tot een collectief ontslag of herstructurering? Dan ben je verplicht om een tewerkstellingscel op te richten of deel te nemen aan een van de permanente tewerkstellingscellen van VDAB.

Wat houdt een tewerkstellingscel in?

In een tewerkstellingscel worden ontslagen werknemers opgevangen door VDAB, de sociale partners, een outplacementbureau en de sectorale opleidingsfondsen.

Deze opvang bestaat uit drie luiken.

 • VDAB onderneemt verschillende acties. Bijvoorbeeld:  
  • een of meerdere infosessies voor de ontslagen medewerkers over de arbeidsmarkt
  • hulp bij het inschrijven als werkzoekende bij VDAB
  • een individueel gesprek met de ontslagen medewerkers om hun dossier bij VDAB aan te passen
  • ondersteuning bij het gebruik van internet
 • Outplacementbegeleiding door een outplacementbureau om de ontslagen medewerkers aan werk te helpen.
 • Begeleiding door VDAB voor ontslagen medewerkers die na de outplacementbegeleiding nog geen werk hebben. 

Meer weten?

Onze experts staat voor je klaar. 

Neem contact op