U bent hier

Starterjob voor jongeren

Werf je een werknemer aan die jonger is dan 21 en een beperkte werkervaring heeft? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een starterjob. We leggen uit wat en hoe.

Wat houdt een starterjob voor jongeren in?

 • Dit houdt in dat je de jongere kan tewerkstellen aan een lager loon dan het barema (minimumloon).
 • Je mag het brutoloon verminderen met een percentage dat afhankelijk is van de leeftijd van de jongere (op het einde van de maand).
  • Is de jongere op het einde van de maand 18 jaar, dan is het percentage van de vermindering 18%.
  • Is de jongere op het einde van de maand 19 jaar, dan is het percentage van de vermindering 12%.
  • Is de jongere op het einde van de maand 20 jaar, dan is het percentage van de vermindering 6%.
 • Je compenseert deze loonvermindering door een toeslag te betalen aan de jongere.
 • Deze toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen.
 • Bovendien krijg je een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterjob?

Voorwaarden voor de jongere:

 • Hij is jonger dan 21 jaar.
 • Hij was de dag voor hij aangeworven werd ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, ACTIRIS of Le Forem.
 • Hij heeft een beperkte werkervaring: hij mag al gedurende een bepaalde periode gewerkt hebben, maar deze periode is beperkt.
  • Het is DIMONA die bepaalt of de jongere aan deze voorwaarde beantwoordt of niet. 
  • Bij indiensttreding van de jongere zal je na de DIMONA-aangifte een bericht ontvangen waarin vermeld wordt of de jongere beperkte werkervaring heeft of niet.

Voorwaarden voor jou als werkgever:

 • Je behoort tot de privésector. 
 • De arbeidsovereenkomst die je geeft aan de jongere moet deze kenmerken hebben.
  • Het is een startbaanovereenkomst type1 (= minstens een halftijdse job).
  • Het is een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.
  • De overeenkomst vermeldt dat je het miminumloon vermindert in het kader van de wetgeving op de starterjobs en dat je elke maand waarin je de vermindering toepast een toeslag zal betalen. 
 • Je mag de arbeidsovereenkomst ten vroegste op 1 juli 2018 afsluiten voor een tewerkstelling vanaf 1 juli 2018.

Hoe kan ik een starterjob aanvragen en waar vind ik meer info?

Contacteer je sociaal secretariaat.