U bent hier

Veelgestelde vragen korte opleiding met stage

Wil je kandidaten opleiden op de werkvloer via een 'korte opleiding met stage'? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Klap alles open
Hoe vraag ik een korte opleiding met stage aan? 

1. Maak een opleidingsplan

Stel een opleidingsplan op waarin je beschrijft welke competenties de kandidaten gaan aanleren en hoe.

Je kan ons blanco opleidingsplan als basis gebruiken en dit invullen.

2. Vul het aanvraagformulier in

Vul het online aanvraagformulier in en voeg je opleidingsplan toe.

We laten je via mail weten of je aanvraag goedgekeurd is. Is ze goedgekeurd, dan ontvang je een erkenningsnummer dat een jaar geldig is. Na dat jaar kan je een nieuwe aanvraag indienen.

3. Geef het erkenningsnummer door

Geef het erkenningsnummer door aan de kandidaten die de opleiding willen volgen. Zij hebben dit erkenningsnummer nodig om toelating te vragen aan VDAB voor de opleiding.

Krijgen ze toelating, dan behouden ze tijdens de opleiding hun uitkering.  

4. Maak een opleidingscontract op 

Maak een opleidingscontract op, neem het door met de kandidaten en laat het door hen ondertekenen voor de start van de opleiding.

Het opleidingscontract bevat deze onderdelen:

  • De partijen die het contract ondertekenen.
  • Het doel van de overeenkomst, namelijk het aanbieden en volgen van een korte opleiding met stage op de werkvloer.
  • Het erkenningsnummer van VDAB voor het opleidingsplan.
  • De dagen waarop de kandidaat de opleiding volgt. 
  • Datum van het contract
  • Het engagement van de kandidaat: actief deelnemen, het uurrooster respecteren en de veiligheidsvoorschriften naleven.
  • Het engagement van jou als opleidingsverstrekker: dat je een kwalitatieve opleiding en stage organiseert, de kandidaten persoonlijke beschermingsmiddelen en didactisch materiaal geeft, de formaliteiten in orde brengt met VDAB en de kandidaten verzekert tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
  • De volgende clausule:

De deelnemer die een werkloosheidsuitkering ontvangt, is verplicht om voor de start van de korte opleiding met stage een toelating te vragen bij VDAB.

De deelnemer vraagt de toelating aan via een online aanvraagformulier met vermelding van het juiste erkenningsnummer. Het erkenningsnummer van de opleiding is C05R xxxx (aanvullen met het juiste erkenningsnummer).

Indien de deelnemer een andere uitkering ontvangt (bijvoorbeeld leefloon, RIZIV of pensioen), moet de deelnemer zich tot de betrokken organisatie wenden om zich in regel te stellen.

5. Bezorg het opleidingsplan aan de kandidaten

Bezorg het opleidingsplan aan de kandidaten en neem het met hen door. Zo zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk. 

6. Regel de verzekering

Laat je kandidaten verzekeren tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

7. Doe een Dimona-aangifte

Doe voor de start van de opleiding voor elke kandidaat een Dimona-aangifte. 

Hoeveel moet ik betalen voor een korte opleiding met stage?

Je betaalt geen loon of vergoeding. Je mag de reiskosten van de kandidaat terugbetalen, maar dit is niet verplicht. 

De kandidaten houden hun uitkering op voorwaarde dat ze toelating krijgen van VDAB om de opleiding te volgen.

Ze moeten tijdens de opleiding beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat VDAB of een werkgever hen kan uitgenodigen voor een gesprek.

De opleiding is gratis voor de kandidaten. Je mag geen inschrijvingsgeld aanrekenen of andere kosten, bijvoorbeeld voor didactisch materiaal of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kom ik in aanmerking voor een korte opleiding met stage?

Je komt in aanmerking als je gevestigd bent in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Je kan ook als uitzendkantoor of professionele opleidingspartner een opleiding aanbieden aan een bedrijf dat gevestigd is in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Nog vragen?

Mail naar tewerkstelling@vdab.be.