U bent hier

Korte opleiding met stage op de werkvloer

opleiding
© Shutterstock

Wil je werkzoekenden een korte opleiding met stage aanbieden op de werkvloer? We leggen uit wat, wie en hoe.

Wat houdt een korte opleiding met stage in?

 • Het doel van een korte opleiding is het invullen van openstaande vacatures.
 • Een korte opleiding duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen. 
 • Je biedt elke werkzoekende die een korte opleiding volgt een opleidingscontract aan.
 • De korte opleiding is gratis voor de werkzoekenden. Je mag geen inschrijvingsgeld aanrekenen of andere kosten, bijvoorbeeld voor didactisch materiaal of persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Tijdens de opleiding behoudt de werkzoekende zijn uitkering op voorwaarde dat hij toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen. Je hoeft geen loon of premie te betalen. Je mag zijn reiskosten terugbetalen, maar dit is niet verplicht. 
 • De werkzoekende moet tijdens de opleiding beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat hij kan uitgenodigd worden door VDAB of een werkgever voor een gesprek.

Wie kan een korte opleiding met stage aanvragen?

Je kan een korte opleiding aanvragen als je aan deze twee voorwaarden voldoet.

 • Je bent een:
  • bedrijf dat voor een of meer werkzoekenden een opleiding met stage organiseert op de werkvloer, 
  • uitzendkantoor of professionele opleidingspartner die een of meer werkzoekenden een opleiding met stage op de werkvloer aanbiedt bij een klant, of
  • bedrijf in de sociale economie.
 • Je bent gevestigd in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

Wie komt in aanmerking om een korte opleiding met stage te volgen?

Iedereen die ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij VDAB, kan een korte opleiding met stage volgen.

Interessant om te weten: volgt een kandidaat met een arbeidshandicap een korte opleiding met stage bij je? Dan komt hij in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Waar vind ik kandidaten voor een korte opleiding met stage?

Het is aan jou om werkzoekenden te zoeken die een korte opleiding willen volgen.

Hoe vraag ik een erkenning aan voor een korte opleiding met stage? 

We zetten de verschillende stappen op een rijtje.

1. Maak een opleidingsplan

 • Stel een opleidingsplan op waarin je beschrijft welke competenties de cursisten gaan aanleren en hoe.
 • Je kan ons blanco opleidingsplan als basis gebruiken en dit invullen.

2. Doe een online aanvraag

 • Vul het online aanvraagformulier in en voeg je opleidingsplan toe.
 • We laten je via mail weten of je aanvraag goedgekeurd is. Is ze goedgekeurd, dan ontvang je een erkenningsnummer dat één jaar geldig is. Na dat jaar kan je een nieuwe aanvraag indienen.

3. Geef het erkenningsnummer door aan de kandidaten

Geef het erkenningsnummer door aan de kandidaten die de opleiding gaan volgen. Zij hebben dit erkenningsnummer nodig om toelating te vragen aan VDAB voor de opleiding. Krijgen ze toelating, dan behouden ze tijdens de opleiding hun uitkering.  

4. Laat het opleidingscontract ondertekenen door de kandidaat en bezorg hem een exemplaar van het opleidingsplan

 • Laat elke kandidaat een opleidingscontract ondertekenen voor de start van de korte opleiding met stage op de werkvloer en bezorg hem een exemplaar van het opleidingsplan.
 • In het opleidingscontract vermeld je minstens deze gegevens.
  • De partijen die het contract zullen ondertekenen
  • Het doel van de overeenkomst namelijk het verlenen en volgen van een korte opleiding met stage op de werkvloer
  • Het erkenningsnummer van VDAB voor het overeenkomstig opleidingsplan
  • De dagen of periode waarop opleiding zal gevolgd worden
  • Datum van het contract
  • Het engagement van de cursist: actief deelnemen, het uurrooster respecteren, de veiligheidsvoorschriften naleven...
  • Het engagement van de opleidingsverstrekker: een kwalitatieve opleiding en stage organiseren, de cursisten voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, de cursisten voorzien in het nodige didactische materiaal, de formaliteiten in orde brengen met VDAB, de cursisten verzekeren tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid...
  • De volgende clausule:

De deelnemer die een werkloosheidsuitkering ontvangt, is verplicht om voor de start van de korte opleiding met stage een toelating te vragen bij VDAB.

De toelating wordt door de deelnemer aangevraagd via een online aanvraagformulier met vermelding van het juiste erkenningsnummer. Het erkenningsnummer van de opleiding is C05R xxxx (aanvullen met het juiste erkenningsnummer).

Indien de deelnemer een andere uitkering ontvangt (leefloon, RIZIV, pensioen...), moet de deelnemer zich tot de betreffende organisatie wenden om zich in regel te stellen.

 • Zorg ervoor dat de kandidaat dit contract zeker doorneemt!

5. Regel de verzekering

Vraag aan je verzekeringsmaatschappij om de kandidaten te verzekeren tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

6. Doe een Dimona-aangifte

Doe voor de start van de opleiding voor elke cursist een Dimona-aangifte. Dit is een Dimona-aangifte DWD (without Dmfa).
 

Heb je nog vragen of wil je meer info?

Mail naar tewerkstelling@vdab.be.