U bent hier

Veelgestelde vragen over IBO voor werkgevers

potloden

Wil je graag een werkzoekende aanwerven met een IBO-contract? We zetten enkele veelgestelde vragen op een rijtje.

Algemeen

Specifiek


Hoe helpt VDAB me met IBO?

Heb je een IBO aangevraagd bij VDAB? Dan neemt een van onze IBO-bemiddelaars contact met je op. 

 • Hij helpt je om een geschikte kandidaat te vinden. Zoek je liever zelf een kandidaat, dan is dit uiteraard geen probleem.
 • Hij regelt de praktische kant en legt uit hoe alles verder verloopt.
 • Hij zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot IBO-beheer. Dit is een online toepassing in Mijn VDAB.
 • Hij helpt je om een opleidingsplan op te stellen.
 • Hij ondersteunt jou en je medewerker tijdens de IBO.
 • Hij geeft info over interessante tewerkstellingsmaatregelen.

Hoeveel kost een IBO me?

Een IBO vormt een serieuze besparing op de loonkost. Tijdens de opleiding van je medewerker moet je geen loon voor hem betalen en ook geen RSZ. Wat moet je dan wel betalen? 

Meer info over de kosten van een IBO.

Mag ik een IBO voortijdig stopzetten?

Nee, dat mag niet. Zijn er bepaalde problemen, contacteer dan je IBO-bemiddelaar. Hij bemiddelt tussen jou en je medewerker. Als je toch eenzijdig beslist om de IBO stop te zetten, kan je gesanctioneerd worden.

Mag mijn medewerker de IBO voortijdig stopzetten?

Nee, tenzij hij ander werk gevonden heeft.

Wat als mijn medewerker zijn IBO succesvol afrondt?

 • Heeft je medewerker z'n opleiding succesvol afgerond, dan ben je verplicht om hem een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te geven.
 • In bepaalde gevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duur aanwerven. Contacteer je IBO-bemiddelaar vóór de start van de IBO om te weten of dit het geval is of niet.
 • Enkele regels:
  • De loon- en arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.
  • Werk je met een contract van bepaalde duur, dan moet de duur van dit contract minstens even lang zijn als de duurtijd van de IBO.
  • Werk je met een contract van onbepaalde duur? Dan wordt je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van z'n IBO. Ontsla je je medewerker tijdens deze periode toch, dan kan hij via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen.

Kan ik een deeltijds IBO-contract afsluiten?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de uurregeling in het IBO-contract minstens de helft is van een voltijds uurrooster.

Mag ik tegelijkertijd met meerdere medewerkers een IBO-contract afsluiten?

Ja. Voorwaarde is wel dat je voor iedere kandidaat een aparte overeenkomst afsluit en dat je de capaciteit hebt om iedereen een goede opleiding en begeleiding te geven.

Wat zijn mijn verplichtingen tijdens een IBO?

 • Je doet een DIMONA-aangifte vóór de start van de IBO.
 • Je geeft je medewerker vóór de start van de IBO een exemplaar van het arbeidsreglement. De eerste dag van de opleiding overloop je de belangrijkste punten met hem, zodat hij het reglement begrijpt en kan naleven.
 • Je stelt een opleidingsplan op. Op basis van dit plan begeleid je je medewerker en leid je hem op.
 • Je maakt de nodige tijd vrij om zijn evolutie te bespreken.
 • Je respecteert de wetgeving aangaande arbeidsveiligheid, welzijn op het werk en privacy.
 • Je betaalt de kosten en doet dit altijd op tijd.
 • Je geeft elke maand de prestaties van je medewerker door aan VDAB. Je doet dit via je online toepassing IBO-beheer.
 • Je voorziet gratis alle hulpmiddelen en materialen die je medewerker nodig heeft voor z'n werk. Hij moet alles in goede staat terugbezorgen, maar is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadigingen of sleet door regelmatig gebruik.
 • Je laat VDAB toe om de IBO op te volgen en toont de noodzakelijke stukken.
 • Heeft je medewerker z'n opleiding succesvol afgerond?
  • Dan geef je je medewerker een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Opgelet: de loon- en arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.
  • Doe een nieuwe DIMONA-aangifte voor de tewerkstelling van je medewerker na z'n IBO. 

Moet de medewerker waarmee ik een IBO-contract afsluit een medisch onderzoek ondergaan?

Is een medisch onderzoek verplicht in je bedrijfssector, dan ben je verplicht om een medisch onderzoek te voorzien voor je medewerker.

Is je medewerker jonger dan 18 jaar en heeft hij nog nooit gewerkt? Dan moet hij vóór de start van z'n IBO onderzocht worden om te zien of hij medisch geschikt is om te werken. Deed hij ooit al een stage of studentenjob, dan is dit niet nodig.

Heeft mijn medewerker recht op vakantie tijdens z'n IBO?

Ja. Je medewerker mag vakantie nemen, maar moet dit eerst overleggen met jou. Zelfs als het over losse dagen gaat. 

Weet je al vóór de start van de IBO wanneer je medewerker vakantie wil nemen? Meld dit dan onmiddellijk aan je IBO-bemiddelaar. Je consulent houdt hier rekening mee bij het opstellen van het IBO-contract: de einddatum van de IBO wordt dan verschoven met het aantal dagen waarop je medewerker vakantie neemt.

Kan mijn medewerker tijdens z'n IBO een externe opleiding volgen?

 • Ja, op voorwaarde dat deze opleiding hem helpt bij het aanleren van de job. Jij betaalt de kosten voor de opleiding en betaalt ook een vaste premie voor de dagen waarop hij de opleiding volgt.
 • Interessant om te weten: volgt je medewerker een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan is ze gratis. Opgelet: hij heeft wel geen recht op andere premies die werkzoekenden krijgen als ze zo'n opleiding volgen.

Heeft mijn medewerker recht op sollicitatieverlof of klein verlet?

Nee. Je kan hem wel de toestemming geven om gewettigd afwezig te zijn. Doe je dit, geef dan voor die dag in de online toepassing IBO-beheer 'afwezig gewettigd' in.

Mag ik een scholingsbeding afsluiten met mijn medewerker tijdens z'n IBO?

Nee, dat mag niet.

Mag mijn medewerker overuren doen?

Nee, tijdens z'n IBO mag hij geen overuren doen.

.Wat doe ik als mijn medewerker ziek is?

Vul in de online toepassing IBO-beheer op de dagen waarop hij ziek is de code 'ziekte'. 

Wat doe ik als mijn medewerker ongewettigd afwezig is?

 • Breng je IBO-bemiddelaar onmiddellijk op de hoogte van de ongewettigde afwezigheid.
 • Vul via de online toepassing IBO-beheer voor de dagen van de ongewettigde afwezigheid 'afwezig-ongewettigd' in.  

Wat doe ik als mijn medewerker een arbeidsongeval heeft?

Doe onmiddellijk aangifte van het ongeval bij je arbeidsongevallenverzekeraar. Vul in de online toepassing IBO-beheer voor de dagen waarop de medewerker afwezig is door het arbeidsongeval 'arbeidsongeval' in.

Wat doe ik in geval van 'weerverlet'?

Verhinderen de weersomstandigheden het werk, dan is je medewerker ‘gewettigd afwezig’.

Komt mijn medewerker na z'n IBO in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?

 • Aangezien je medewerker na zijn IBO wordt aangeworven in loondienst, kan het zijn dat hij na de IBO in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen. Zijn leeftijd, diploma en de periode van werkloosheid kunnen hierbij een rol spelen. De periode van IBO wordt aanzien als een periode van werkloosheid. Deze periode telt dus mee om te bepalen of je medewerker in aanmerking komt of niet.
 • Het is belangrijk om aan het einde van de IBO na te vragen of je medewerker recht heeft op tewerkstellingsmaatregelen of niet. Mail hiervoor naar wpl@vdab.be, contacteer ons e-loket of bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Komt een kandidaat in aanmerking voor een IBO als hij eerst als jobstudent in mijn bedrijf werkte?

Ja, de kandidaat mag als jobstudent bij jou gewerkt hebben. Het maakt niet uit of de studentenarbeid via een uitzendkantoor verliep of rechtstreeks via jou gebeurde. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.
 
 

Heb je nog andere vragen?

Mail naar wpl@vdab.be, contacteer ons e-loket of bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).