Voorwaarden Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

We leggen uit aan welke voorwaarden je als werkgever moet beantwoorden om een Vlaamse ondersteuningpremie (VOP) te krijgen voor een medewerker met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.

Voorwaarden voor jou

Je bent een:

 • werkgever in de privésector, het onderwijs, of de uitzendsector (je kan zowel een VOP krijgen voor je eigen werknemers als voor de uitzendkrachten), 
 • lokaal bestuur (voor werknemers aangeworven na 1/7/2008) of
 • maatwerkbedrijf (voor werknemers aangeworven na 1/1/2015 of werknemers die na 1/1/2015 een arbeidshandicap hebben gekregen). 


Een VOP is níet geldig in de overheid of bij werkplekleren.

Je mag:

 • geen werknemer ontslaan om hem te vervangen door een werknemer met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem die recht heeft op een VOP, en 
 • geen werknemer met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem ontslaan om hem nadien opnieuw aan te werven om een VOP te krijgen.

Voorwaarden voor je medewerker

Om een VOP te kunnen krijgen, moet je medewerker recht hebben op een VOP en:

 • in Vlaanderen wonen óf in een andere lidstaat van de EU of EER wonen en in Vlaanderen werken, en
 • door jou betaald worden (loon + bijdrage aan de sociale zekerheid). 

Cumuleren met andere premies

Je mag de VOP cumuleren met andere premies op voorwaarde dat de premies samen niet meer bedragen dan 100% van het loon van je medewerker. Anders zondig je tegen de Europese regelgeving.

De VOP is wel niet cumuleerbaar met deze premies:

 • vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie, 
 • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco),
 • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit,
 • loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf,
 • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW's,
 • premie betreffende werkervaring, 
 • loonpremie voor invoegwerknemers.