Verhoging of verlenging aanvragen van VOP als werkgever

Krijg je een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor je medewerker met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem? Onder bepaalde voorwaarden kan je een verhoging of verlenging aanvragen van de premie.  

Verhoging

Je kan een verhoging aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE) tot maximaal 60% als je aan een van deze 2 situaties beantwoordt:

  • Je hebt een ernstige ziekteproblematiek. Contacteer onze expert om te weten of dit bij jou het geval is. 
  • Je hebt het gevoel dat de premie onvoldoende is. Bijvoorbeeld omdat je meer en langere rustpauzes nodig hebt, vaker afwezig bent, extra begeleiding nodig hebt, minder kwaliteitsvol werk aflevert...

Heb je een verhoging aangevraagd? Dan komt een van onze experts langs in jouw bedrijf om na te gaan of je aanvraag gegrond is. Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek.

Verlenging

Je kan een verlenging aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE) als er na 2 jaar (VOP van bepaalde duur) of 5 jaar (VOP van onbepaalde duur) nog sprake is van rendementsverlies of bijkomende kosten.

Let wel: heb je recht op een VOP van bepaalde duur? Dan moet je eerst opnieuw het recht aanvragen op overheidssteun bij VDAB. 

Heb je een verlenging aangevraagd? Dan komt een van onze experts langs in jouw bedrijf om na te gaan of je aanvraag gegrond is. Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek.