Gegevens SERR/RESOC

VDAB biedt op vraag van SERR en RESOC gegevens aan over specifieke thema's.

Werkzoekenden

Detailgegevens Maand/jaar Soort*
NWWZ met een arbeidsbeperking Juli 2020 M

Dienstverlening van VDAB

Detailgegevens Maand/jaar Soort*
Tewerkstellingscellen

Juni 2020

T
Overzicht aanvragen tewerkstellingspremie 50+ December 2016 M
Collectieve ontslagen Juli 2021 M
Kenmerken van IBO Augustus 2018 M

* Gegevens worden maandelijks (M), trimestrieel (T), semestrieel (S) of jaarlijks (J) geactualiseerd.